Awards

I Edició del Premi Puig i Cadafalch.

II Edició del Premi Puig i Cadafalch.

IV Edició del Premi Puig i Cadafalch.

V Edició del Premi Puig i Cadafalch.

VI Edició del Premi Puig i Cadafalch.

VII Edició del Premi Puig i Cadafalch.

VIII Edició del Premi Puig i Cadafalch

IX Edició del Premi Puig i Cadafalch.

X Edició del Premi Puig i Cadafalch.

AVS Awards 2008

AVS Awards 2010

XI Edició del Premi Puig i Cadafalch

BASF Architecture Award

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2007

XII Edició del Premi Puig i Cadafalch