Works

Escola bressol els galamons

L'Escola Municipal de Teià Bressol is Disposa in a U-shaped plan d'i oberta the sea in òptima it orientació site. The program s'organitza at 519.6 m2 baixos cossos i amb two central espai that articulates els. It Disposa in facilitating plant baixa per l'Accessibilitat i aules link them to pati. Atorgant amb major llibertat visual control of moviment per infants als. The principals cossos contenen them aules, Agrupades davant of pati, pels protegides porxos. Tenen one nucli of serveis comunicat compartit i els articulated. Flexible Internal distribució és per afavorir a future ampliació i per optimitzar relacions them i visuals them. L'envolvent the outside périmètre és prácticament opaque. Encanvi inside transparent périmètre és i els prolongs indoor / outdoor porxos mitjançant espais. Seguint criteris sustainable, is construeix amb sistemes Prefabricats secs per warrant the reutilització, reciclabilitat future i agilitzar the Inn at work. It is minimitza the manteniment i despeses futures. S'Incorpora calefacció per terra radiant amb ajut of solars panells, per Millorar comfort TERMIC dels infants.

Presented
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Non-residential public buildings

Uso

Dirección C/ Enric R. Svensson
Teià
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Miquel Colomer Térmens
Promotor
  • Ajuntament Teià
Contractor
  • serom