Works

Casa Mirador

La casa Mirador està situada en una parcel·la de l’ urbanització de Can Pi al carrer Roger de Llúria 9-11, al terme municipal de Sant Pol de Mar.

L´ edifici projectat és d’una superfície útil reduïda, inferior a 50 m2, no té un programa d’habitatge complert. Es fa us d’aquest espai de manera puntual, funciona com un pavelló aïllat, relacionat amb la casa principal situada més a baix.

L´ accés a la finca es produeix en la part inferior de la parcel·la. La Casa Mirador està situada en la part superior del terreny que presenta una pendent continua i pronunciada. Des de l´ edificació es pot contemplar unes vistes espectaculars cap al mar.

Des de l’accés a la finca en la part inferior i fins a l’entrada de l’edificació, el recorregut esta marcat per una vegetació i el volum de la mateixa construcció que constituïen una sèrie de filtres que s´ interposen entre el visitant i el mar, preservant les vistes mes directes.

L´ orientació del Mirador busca i es dirigeix cap a la direcció de màxima obertura al mar. Aquest gir articula i crea un espai cobert en la part posterior on es situa l’entrada al interior del Mirador.

El primer espai interior és el rebedor i és presenta com un espai de transició. Aquest espai té com a una única obertura una finestra zenital que banya de llum una paret lateral revestida de bambú. Una porta corredissa de gran mida separa aquest espai del cor del Mirador, on apareixen unes vistes espectaculars al mar. Es dona importància a la seqüència dels espais des de el moment que s’accedeix a l’interior de la finca i la intenció es de preservar les vistes fins arribar al cor del Mirador. El recorregut i la successió dels espais son uns elements escenogràfics que volen emfatitzar l’obertura cap a mar des de un lloc privilegiat.

Un sofà i uns tamborets de bambú massís formen l´ únic mobiliari. La versatilitat del sofà permet diferents usos, com reunir varies persones al seu entorn per prendre una copa, un lloc de lectura i d´ escriptura o simplement com espai mes íntim de contemplació i meditació.

Des d´ aquest espai és vol emmarcar les vistes i accentuar la proporció horitzontal d’aquest paisatge que té com a principal protagonista el mar.

Una finestra zenital situada en la part posterior permet una obertura vertical a traves de la llum que baixa sobre la paret de bambú. Aquesta obertura equilibra l’espai interior marcat per la horitzontalitat en la seva proporció i relació amb el paisatge.

Les dos finestres zenitals (rebedor i espai central) tenen un sistema que permet l’obertura en la seva totalitat. Gràcies a aquesta ventilació i l´ aire fresc de l’ espai ombrejat de la plataforma situat en la part davantera, es pot regular una corrent d’aire fresca i gaudir d’aquest espai inclòs en els dies mes càlid de l’any, sense ajuda de cap sistema de climatització.

Un bany de mides reduïdes situat en la part posterior completa els espais interiors del Mirador.

Els espais exteriors estan formats per una plataforma coberta que és presenta com a la prolongació de l’ espai principal del Mirador, separats tan sol per una finestra corredissa de dues fulles amb marcs de mides molt reduïdes (2 cm.). Un cop oberta aquesta finestra és queda totalment amagada.

Des d´ aquesta plataforma es pot accedir a un pati sobre elevat de 40 cm respecte al nivell del paviment de la resta dels espais. Al cel obert d’aquest pati es troba una font enrassada amb el paviment de fusta. L’aigua i la seva frescor ens acompanya amb el seu murmuri.

Els materials d’acabat del Mirador estan constituïts per diferents fustes.

El revestiment exterior del Mirador està format per una pell de fusta de pi tractat al l’autoclau, aquest material forma igualment el paviment situat davant de la porta d’entrada, en la part coberta. Aquest material per la seves característiques, textura i dibuix de veta s’integra dintre del bosc dels entorns format per pins i alzines.

El pi tractat a l’autoclau amb la seva aparença rústica i col·locació a juntes obertes contrasta amb les fustes que formen els revestiments dels espais interiors de caràcter mes continu i llis.

L´ interior té un revestiment continu de xapa de bambú (to clar natural) en tots els seus espais.

El mobiliari format per un sofà i uns tamborets està realitzat amb bambú massís (to lleugerament torrat).

El parquet interior és de fusta de Jatoba. El paviment exterior esta format per tarimes de fusta de Massarandumba.

La resta de les fustes utilitzades son el Ipe per els marcs de les obertures del pati, el Niangon per les lames orientables verticals i per la barana.

El cel ras interior es prolonga a l’exterior per formar el sostre de la plataforma coberta al mateix nivell. L´ elecció dels diferents materials intenta donar la màxima continuïtat dels espais exteriors i interiors.

La intenció generadora d’aquest projecte es la de fer protagonista el paisatge des d´ un espai de contemplació obert i íntim a la vegada. Perquè el paisatge conti es te que limitar , dimensionar , no mostrar lo mes que en els seus punts estratègics.

Finalist
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Single family houses

Uso

Dirección C/ Roger de Lluria, 9-11
Sant Pol de Mar
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • David Baillif
Promotor
  • Mariano Va Aguaviva
Contractor
  • Brultan S.A
Otros técnicos
  • David Puig
  • Art Equip
  • Castellar Roca