Obras

Habitatge plurifamiliar a Tiana

Finca situada al Passeig de la Vilesa nº 1-3, al terme municipal de Tiana, al Maresme. La parcel·la, de forma pràcticament rectangular, té una superfície aproximada segons aixecament topogràfic d’uns 323.00 m2. El terreny és pràcticament pla, observant-se tan sols un desnivell d’uns 0,30m d’un extrem a l’altre del solar en els seu sentit longitudinal.

La proposta arquitectònica respon a la lògica de la ordenació, un edifici entre mitgeres amb pati devanter. Aquesta situació, es transforma en una voluntària potenciació d’obtenir una referència visual del conjunt amb les seves edificacions veïnes.

La façana al Passeig de la Vilesa, recull els accessos principals de l’edifici i s’entén com una continuació de la trama urbana a base de diferents plans que contenen lames i plans de diferents materials, i és una translació honesta del funcionament intern dels habitatges.

Els balcons i obertures continues són el tret rellevant de l’espai interior d’illa, tractat també com a façana principal i amb la incorporació d’un espai de lleure d’ús privat per acabar de aconseguir l’efecte de conjunt unitari que cercàvem.

Les distribucions dels habitatges s’han resolt fomentant la millor orientació per a les diverses estances, obrint les sales d’estar i habitacions principals a l’exterior amb balconades.

Un factor que ha estat present en la resolució del projecte en tot moment ha estat la recerca de la concentració de les instal·lacions en l’àmbit central de les plantes situant-hi els lavabos i al lateral amb el nucli de comunicacions situant-hi les cuines obertes al pati interior d’illa.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda plurifamiliar de promoción privada.

Uso

Dirección Passeig de la Vilesa, 1-3, 3er pis
Tiana
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Luis Alonso
  • Sergi Balaguer
  • Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats