Obras

Habitatge unifamiliar aïllat

Donada la situació de la parcel.la respecte la trajectòria del sol l’habitatge es situa en forma de ‘L’ obrint-se a la bona orientació a sud, creant un pati a la zona posterior. Aquesta situació permetrà que la façana que dóna al pati de la casa, a la qual donen la majoria d'estances, rebi el màxim de sol, i que des de les finestres de les estances de la planta baixa es presentin vistes cap al paisatge.

Degut a la topografia de la parcel.la, en pendent cap al carrer principal, l’edifici es concep a un nivell intermig superior a la cota d’accés al solar. Això permet situar la planta de l’aparcament evitant un desnivell excessiu.

Des del nivell del carrer hi haurà un pas amb escales que conduirà a l’accés a l’habitatge situat a cota superior.

L’entrada a la casa és a la façana a carrer i està reculada respecte el pla de façana, creant així un petit espai aixoplugat.

La planta baixa es comunica amb la planta soterrani mitjançant l’escala interior adjacent al rebedor de l’habitatge.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda unifamiliar de promoción privada.

Uso

Dirección C/ Garbí 22
Cabrera de Mar
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Xavier Rovira Ricart
Promotor
  • Gabriel Fernández Verdú
Otros técnicos
  • Damián Navarro Aroca
  • Cristina Ros Ballester
  • Sergi Planas López