Obras

Habitatge unifamiliar aïllat Cristina

HABITATGE UNIFAMILIAR A ALELLA (EL MARESME)

Els propietaris, una parella jove amb tres fills, volien una casa pràctica, molt vinculada amb l’espai exterior per a gaudi de tota la família, malgrat la dificultat geomètrica i topogràfica del seu solar.

Precisament les característiques singulars del solar han marcat les decisions del disseny de l’habitatge, per tal d’assolir els objectius de la propietat.

L’habitatge es desenvolupa en tres plantes tot aprofitant els desnivells dels dos carrers als que confronta.

A la planta soterrani s’hi ha distribuït el garatge, la cambra de màquines i un traster que constitueixen l’àrea de serveis generals a l’habitatge. A partir d’aquí, mitjançant porta RF-60, s’inicia una àrea de servei propi de l’habitatge que acull la cambra de safareig - planxa, dormitori i bany de servei, bodega i saleta i el vestíbul amb escala i ascensor per a accés a les plantes superiors.

En aquesta planta soterrani s’hi ha incorporat una sortida directa al jardí.

A la planta baixa, amb accés principal des del Passeig Borrell i secundari des del Carrer Mas de Xaxars, s’hi ha ubicat el rebedor, amb lavabo de cortesia, l’escala general interior i l’ascensor, la cuina, un despatx i el menjador - estar amb sortida a porxo i a la piscina i jardí.

A la planta pis, a l’arribada de l’escala i ascensor es situa en un costat una sala de jocs que, a través d’un pont, té accés a nivell amb el jardí superior. A la resta de planta s’hi situa la zona de nit.

La funcionalitat assolida en l’habitatge, desenvolupada des del seu nucli central d’accés, permet diferenciar les diferents àrees, a saber serveis generals, serveis particulars de l’habitatge, zona de dia, zona de nit i àrea de jocs, amb capacitat d’assumir zones autònomes i amb l’avantatge de dotar el funcionament de la casa d’usos diferenciats i independents en l’espai.

El contacte de l’interior amb l’exterior ha estat un concepte molt valorat, tant a nivell de la interrelació dels espais interiors amb l’exterior, com en les diferents opcions d’accessibilitat a carrer, jardí principal, a piscina, a porxo, a jardí superior i al jardí i àrea de jocs dels nens.

La formalització de l’habitatge ha buscat una imatge uniforme, bàsicament cúbica, d’un tractament unitari, amb una proporció adequada de buits i plens, amb la voluntat de dissenyar un contenidor simple i clar, exteriorment, però capaç d’acollir la pluralitat d’usos, opcions i aprofitament d’espais que es deriven del concepte funcional de l’habitatge.

Amb aquesta voluntat les atmosferes aconseguides han estat plenament satisfactòries i suggerents i tenen la seva màxima expressió al capvespre.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda unifamiliar de promoción privada.

Uso

Dirección C/ Doctor Mars de Xaxars, 18
Alella
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Salvador Panosa Domingo
Promotor
  • Patrimonios Inmuebles y Rentas 92, S.L.
Contratista
  • Antoni Fernández Oliver
  • CONSTRUCCIONS LOSEN, S.A.
Otros técnicos
  • Francesc Pujadas Pujadas
  • Marc Antoni González Tomás
  • Marc Martínez Fontdevila