Obras

Jardins dels Països Catalans

Els jardins projectats aconsegueixen un espai verd, arbrat, obert i connectat als 3 carrers que l’envolten, amb diferents espais interns d’estada on es desenvolupen els diferents usos previstos.

A partir d’una plaça central que continua l’eix de vianants del c. Brasil fins al mar, es situa a l’oest la pista polivalent, alliberant el màxim d’espai al est per situar la resta d’usos dins uns espais enjardinats, organitzats en dues bandes longitudinals.

La 1ª fase ordena aquest espai comprés entre els dos carrers a l’est:

Aprofitant la diferència de cotes entre els dos carrers, els jardins es desenvolupen en bandes longitudinals, amb paviments tous, sorres diferents i prat, delimitades per grades lineals i bandes arbustives. S’eixampla la vorera superior per a crear una zona d’estada lligada al carrer i amb vistes cap als jardins. Al nivell superior es situa l’àrea de jocs infantils, amb el quiosc i una zona de prat, i al nivell següent, una zona de sauló arbrada, com a zona d’estada tranquil·la, lligada amb el c. d’Uruguai.

La 2ª fase, actualment en execució, inclou la pista, delimitada per una grada longitudinal a la part superior, i per una tarima de fusta, al c. d’ Uruguai.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Intervenciones en espacios exteriores.

Uso

Dirección C/Manila - C/ d'Uruguai
El Masnou
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Ana M. Noguera Nieto
  • M. Isabel Bennasar Félix
  • BENNASAR-NOGUERA SCP
Promotor
  • Ajuntament de El Masnou
Contratista
  • FAUS
Otros técnicos
  • Joan Gonzalez
  • Xavier Badia
  • Corina Dindareanu
  • Marc de la Parra
  • Roser Vives de Delàs