Obras

Nova construcció del CEIP La Serreta

Descripció CEIP “LA SERRETA” D’ALELLA

El solar en el qual s’inscriu el projecte, té una forma irregular, està situat en una zona d’expansió del municipi d’Alella i té una superfície aproximada de 8.460 m2.

Donat el notable pendent del solar, d’aproximadament el 10%, s’ha optat per una implantació del centre en diferents pavellons, units a través de porxos, de manera que l’adaptació al mateix sigui més fàcil.

L’accés principal al centre es produeix pel carrer Núria enfrontat a la rotonda, en un punt intermig del solar, es fa a través d’un gran porxo que permet deixar a una banda la part de l’escola destinada a infantil i a l’altre la de primària.

El cos volumètricament més important del centre, de tres plantes d’alçada, és el format per l’aulari de primària, està col·locat en la part superior del solar paral·lel a la pendent i pròxim a la tanca de l’escola veïna. La seva orientació és Est-Oest, de manera que deixa les aules orientades a llevant i el espais de serveis, escales, aules de petits grups, etc. orientats a ponent.

La part del centre destinada a infantil es col·loca al costat de l’accés principal i paral·lel al carrer Núria, per tal que les aules estiguin orientades a Sud. És un pavelló d’una única planta d’alçada que s’esglaona per adaptar-se al pendent.

Aquesta distribució perimetral de l’edificació, permet alliberar un gran espai central on col·locar les pistes esportives paral·leles al pendent del terreny, davant l’aulari de primària, i enfrontades al punt ingrés principal al centre. Per sota de les pistes trobem l’espai exterior de joc de primària que segueix aproximadament el pendent del terreny natural

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección C/ Vinya - C/ Núria
Alella
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Miquel Mas i Cardona
  • MIQUEL MAS ARQUITECTES SLP
Promotor
  • GISA
Contratista
  • CONSTRUCTORA LLUÍS CASAS
Otros técnicos
  • Miguel Ángel Martínez Martínez
  • GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES QUADRIFOLI, SLP
  • Manuel Arguijo Vila
  • Carmen Pérez Ortiz