Obras

Naus industrials al polígon Mata-Rocafonda

L´edifici geogràficament es localitza al Polígon Industrial Mata-Rocafonda amb una excel.lent comunicació amb els principals vials de la ciutat i accesos a l´Autopista C-31 tant en sentit Girona com en sentit Barcelona.Es traca d’un projecte de 25 naus industrials dividits en dos edificis aïllats que agrupen naus segons; un grup de 15 departaments amb façana i accés principal pel carrer foneria, i un altre amb 10 departaments amb façana i accés principal pel carrer vapor gordils. La implantació del programa a la parcel.la es divideix en; un edifici (Fase 1) al Carrer Foneria amb una superfície edificada de 6000m2 que es divideixen en una planta soterrani de 2500 m2 de local i 2000m2 de pati d´ús exclusiu, cinc locals en planta baixa d´uns 400m2 amb pati d´ús exclusiu a l´accés principal i cinc locals en planta primera d´uns 300m2 amb una àmplia zona per aparcament i maniobra. L´altre edifici (Fase 2) es localitza al Carrer Vapor Gordils i té una superfície edificada d´uns 3000m2 que es divideixen en cinc locals en planta baixa d´uns 350m2 amb pati d´ús exclusiu a l´accés principal i cinc locals en planta primera d´uns 250m2 amb una àmplia zona per aparcament i maniobra. La diferència de cota exitent entre els dos carrers, 5,50m, ens a permet que l’accés a la planta soterrani de l’edifici de la fase 1, al carrer foneria, s’accedeixi pràcticament a nivell de carrer pel carrer vapor gordils a través d’un pas lateral que correspon a la separació entre l’edificació i els límits de la parcel.la. En el cas de les naus situades a la planta primera de la Fase 2 també és fa la mateixa operació però accentint desde el carrer foneria. Amb aquest treball acurat de la secció s’han eliminat unes rampes que podien ocupen superficie edificable però poc aprofitable i permet uns accesos a nivell a cadasquna de les plantes superiors i/o inferiors. L´edifici constructivament s’ha resolt amb elements prefabricats de formigó armat per a l´estructura i tancaments de façana mentre que la separació entre mitjaneres de diferents naus i els tancaments dels banys s´ha realitzat amb block de formigó sense acabat posterior. La cuberta de tipus deck, posibilita la instal.lació de claraboies per dotar a l’espai de més llum natural i també dóna permeabilitat per extreure qualsevol instal.lació a la cuberta. Cadascuna de les naus te la previsió corresponent de pasos per serveis generals, ventil.lacions, llum, aigua, telecomunicacions i aire acondicionat. També s´ha reservat un espai situat a la cuberta per poder ubicar la maquinària d´aire acondicionat i plaques solars per l´aigua calenta sanitària. Pel que fa a les façanes, el nostre objectiu era evitar al màxim que l’imatge d’aquest edifici disposes d’obertures molt grans, amb grans superficies per netejar i mantindre què sempre acaben ocupades per prestatgeries que s’evidencien desde el carrer. Aprofitant el mateix sistema constructiu que es va emprar amb l’estructura que es de formigó prefabricat, vàrem fer un especejament de peces amb forma de banderola fácil de manipular i encofrar, la unió d’unes amb les altres forma el forat de la finestra. El resultat va ser aconseguir la mateixa intensitat de llum d’un gran finestral per nau però amb finestres de mides més petites amb moltes unitats per departament. L’estudi cromàtic de la façana es va triar amb els colors que predominen a l’entorn més inmediat, com és les cinc sènies.

III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección Carrer Foneria, 9
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • David Gómez Diaz
  • Oscar Gómez Diaz
Promotor
  • GOMEZ PROMOTORA&CONSTRUCTORA