Obras

Pla parcial urbanístic a l'àmbit discontinu Redosa-Vallençana a Ripollet, Montcada i Cerdanyola

L’objectiu primordial de l’ordenació proposada és el de crear un nou teixit urbà al llarg de la carretera N-150, oferint una nova façana urbana que s’integri conjuntament amb la de la peça del futur hospital comarcal Ernest Lluch i els teixits dels nuclis urbans que l’envolten.

En aquest sentit l’estructura de la proposta planteja la construcció de dues façanes diferents: mentre la part situada al nord s’incorpora al perfil urbà morfològic - funcional de l’actual N-150, reforçant així la continuïtat dels teixits existent com espai de relació de les noves activitats assistencials i econòmiques proposades, la part situada al sud (al llarg de la via del ferrocarril) pretén adoptar una escala més de barri amb la introducció d’un nou element d’ordre urbà, un passeig, que sigui capaç de concatenar els diferents espais lliures interns de cadascuna de les illes, i que doni suport a les noves edificacions i als espais que d’elles es deriven i esdevingui l’espai propi dels habitants del nou barri.

A la façana que dona a la N-150 es construeix una seqüència d’edificis residencials de PB+4 paral·lels a la via i de PB+6 emplaçats en sentit perpendicular, només interromput per la plaça enfrontada amb l’accés a l’hospital.

A la façana del carrer local intern es proposa la construcció d’un passeig rambla que vincula i relaciona les diferents illes. Sobre aquest passeig s’accedeix als habitatges situats en els blocs perpendiculars i als patis mancomunats privats.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Planeamiento y urbanismo.

Uso

Dirección Cerdanyola del Vallès
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Àrea Metropolitana de Barcelona, Direcció de Serveis d’Urbanisme - Josep Maria Carreras
Promotor
  • Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
Otros técnicos
  • Jaume Mosegui
  • Jordi Marsal
  • Laia Soriano
  • Jordi Barthe
  • Marcela Balliano
  • Ton Padullés
  • Josep Maria Carreras - Director de Serveis d'Urbanisme