Premios

Habitatge unifamiliar aïllat

CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR

De forma irregular i conformada per una corba del carrer Can Bartra d’uns 48.50 metres de desenvolupament al nord-oest, i dos límits amb finques veïnes de longitud 38.40 i 29.40 metres respectivament a l’est i al sud, donant tot plegat una superfície de 833m2.

La parcel·la estava afectada per una franja, subjecte a cessió obligatòria, de 2 metres paral·lela al carrer. Per tant la superfície de la parcel·la quedava reduïda a 740m2 després de la cessió d’aquesta franja.

Topogràficament era un terreny amb un desnivell d’aproximadament 5.50 metres entre el punt superior i inferior de la parcel·la, on les corbes de nivell es manifestaven aproximadament perpendiculars al desenvolupament de la corba del carrer.

CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS

L’habitatge es desenvolupa en planta soterrani, planta baixa i planta pis i és coronat mitjançant una coberta plana. Les diferents plantes adopten un esquema en forma de “L” on el nucli de comunicacions vertical, composat per escala en U i espai d’ascensor, es situa en la intersecció de les dues ales. Una d’aquestes ales es disposa paral·lela al límit de 2 metres de distància a veïns mentre que l’altra ala es modifica per adaptar-se al límit en corba dels 3 metres de distància al carrer, transformant el conjunt en una mena de “U” trencada que es disposa en la part superior del terreny i crea un porxo i una terrassa oberts cap al jardí inferior i cap a les vistes i el sol de les orientacions sud i oest. La planta baixa es situa a una cota tal que permet que dins els límits de transformació del terreny establerts en la normativa municipal es tingui sortida directe a nivell de terreny projectat, així com que des de una cota aproximada intermitja del carrer es tingui un accés rodat mitjançant una petita rampa a la planta soterrani.

La distribució neix a partir del nucli vertical de comunicacions i es materialitza de la següent forma:

En planta baixa es situa un rebedor al costat de l’escala amb accés des de la façana nord, del qual sorgeix un distribuïdor que dona servei a l’escala, a l’ascensor, a un petit aseo interior i a les dues ales de l’habitatge. En l’ala que es desenvolupa en el límit a veïns es situen un passadís de circulació en façana est que dona servei a dues habitacions i un bany en façana oest i jardí. En l’ala que es desenvolupa en el límit de carrer es situen la cuina i l’office en façana nord i oest, i el menjador i l’estar que s’obren en façana sud cap el porxo i el jardí i estan separats mitjançant l’escala d’accés a l’estudi.

En planta pis s’arriba mitjançant l’escala principal i l’ascensor a un distribuïdor que dona servei a un traster, a una habitació en façana nord i a les dues ales. En l’ala de la façana est tenim la mateixa distribució que en la planta baixa, és a dir, un passadís de circulació, dues habitacions i un bany. En l’altra ala es disposa l’habitació principal de l’habitatge que s’obre a la terrassa i les vistes en façana sud i que disposa de vestidor en la façana nord i bany en la façana oest. Aquesta habitació comunica al mateix temps amb l’estudi situat damunt l’estar i comunicat amb aquest mitjançant un forat en el forjat on es disposa l’escala. L’estudi gaudeix de totes les orientacions i té un lluernari en coberta.

En planta soterrani s’arriba interiorment mitjançant l’escala principal i l’ascensor a un distribuïdor que dona servei a un quarto de màquines de l’ascensor, a una zona sota la cuina i l’office destinada a vestidor, wc, dutxa, sauna i hidromassatge, a una sala multiusos sota l’ala est il·luminada cenitalment mitjançant un lluernari i a la zona de garatge amb accés directe rodat des de la cota intermitja del carrer mitjançant una rampa en façana oest.

Les façanes estan acabades amb estuc monocapa i obra vista principalment. Els cossos volats de la façana nord i l’estudi disposen també d’uns aplacats de fusta tractada per exteriors. En alguns llocs en concret s’ha utilitzat revestiment d’alumini lacat en fosc de les mateixes característiques que les fusteries exteriors. Els paraments horitzontals sota cossos volats i balcons s’han revestit també amb fusta.

Finalista
XI Edición del Premio Puig y Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Av. Puig i Cadafalch, 48
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Miquel Flores i Salgado
Promotor
  • Margarita Costa i Rierola
  • Francesc Flores i Salgado
Contratista
  • Heliodoro Ferrera Cantero
Otros técnicos
  • Francesc Parra i Martinez