Premios

Estudi jmp land.art.scape.architecture

GRAN ESCALA

La proposta vol transgredir l’escala del projecte i anar més enllà del propi espai interior, mitjançant relacions geomètriques amb els arbres preexistents situats a l’exterior. Així, tot i tractar-se d’un projecte classificat dins de la categoria de interiorisme, defuig de l’escala que li pertoca.

INTERIOR / EXTERIOR

L’accés al interior té lloc a través de la zona d’emmagatzematge, la qual és una gran peça en el límit entre el interior i el exterior, que genera les façanes de la proposta. Ambdos es podrien intercanviar i es podrien llegir correctament,… interior i exterior es confonen.

Una modulació estricta regeix l’estructura bàsica de la peça. A la vegada, però, es descomposa amb l’obertura de les portes en les diferents versions projectades.

RELACIONS GEOMÈTRIQUES

Múltiples relacions geomètriques s’estableixen entre els diferents elements que configuren l’espai. Així qualsevol trobada, alineació,…etc. estableix un diàleg interactiu. L’ordre ens absorveix.

MATERIALS

Els materials no s’oculten, amb la voluntat d’explicar l’estructura de l’espai, i elevant a la categoria de nobles, materials absolutament comuns i econòmics.

A la vegada, es treballa amb els contrastos i el tacte dels mateixos, amb la finalitat de potenciar els espais i els usos.

Finalista
XI Edición del Premio Puig y Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Salvador Cruxent, núm. 9 local
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Josep Muñoz i Pérez
Promotor
  • Privat
Contratista
  • VOPI 4