Premios

44 Habitatges Dotacionals per a Gent Gran a l´Asil de Sant Jaume de Blanes

ANTECEDENTS

Emplaçament situat al nord oest del nucli urbà de Blanes, al costat del Hospital Asil de Sant Jaume, en un terreny de pronunciada pendent.

NORMATIVA

Tipus d’Ordenació: edificació plurifamiliar en volumetria específica

Edificabilitat : 2.800 m2

Núm. De plantes: SS+PB+2PP

Places d’aparcament. 1 per cada 2 habitatges.

PROGRAMA

44 HABITATGES DOTACIONALS DE PROTECCIÓ OFICIAL de lloguer per a gent gran , d’un dormitori i 40 m2 de superfície útil, ( sala d’estar, dormitori de 10 m2, bany complert i cuina oberta a la sala )

Habitatges que permetin l’accés de persones amb mobilitat reduïda

1.- MILLORA DE L’ESPAI URBÀ

1.1 INTEGRACIÓ AMB L’ENTORN, situant l’edifici en continuïtat amb la trama urbana del carrer Angel Planells, amb la direcció NORD-SUD, i orientant els habitatges a est i oest.

1.2 ADAPTACIÓ A LA TOPOGRAFIA mitjançant un EDIFICI ESGLAONAT en la direcció est-oest de ( PB + 2P ), i amb VISTES cap al castell de Sant Joan, l’ església, i el mar.

L’edifici es situa a la part més baixa del carrer per facilitar l’accés de la gent gran pel punt més proper al centre urbà.

1.3 EDIFICACIÓ COMPACTA I ALLIBERAMENT DE SÒL per a altres usos complementaris (zona verda, aparcament, nous equipaments, etc.), mantenint la drecera de pas dels nens cap a l’escola.

CONNECTAR AMB L’ASIL DE SANT JAUME amb un accés secundari per un dels extrems de l’edifici potenciant un eix de circulació accés-habitatges-Asil de Sant Jaume.

2.- SOLUCIONS ARQUITECTÒNIQUES PROPOSADES

2.1 AGRUPACIO DELS HABITATGES amb dues barres i orientacions est i oest amb corredor

Central en forma de T , i habitatges girant per donar façana a sud.

Diferenciació de dos volums de planta baixa + 2 plantes, per adaptar-se a la topografia , i una planta d’aparcament com a base de la edificació.

2.2 ACCESSOS VERTICALS

UN ÚNIC NUCLI VERTICAL de comunicacions, una escala i 1 ascensor per 44 habitatges, optimitzant recorreguts, i passadissos amb il•luminació natural.

Accés proper al nucli de la vila a la part més baixa de la parcel•la.

FACILITAT DE MANTENIMENT amb patis d’instal•lacions registrables des de els passadissos.

Diferenciació dels colors dels paviments de terratzo i també de la senyalització dels habitatges per plantes habitatges per afavorir la orientació de la gent gran.

2.3 HABITATGE TIPUS

VENTILACIÓ CREUADA de tots els habitatges amb patis que fan alhora d’espais d’estenedor i de il•luminació del habitatge i del corredor.

ASSOLELLAMENT amb finestres en cantonada orientades al sol i a les vistes, (garantir 1 hora de sol entre les 10 i les 14 hores solars ) i pel pati garantint la il•luminació natural de tots els espais i una bona eficiència energètica de l’edifici.

Armari de neteja davant l’estenedor i cuina integrada a la sala.

3.- INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES

3.1 UTILITZACIÓ DE SISTEMES INDUSTRIALITZATS en l’execució de la estructura, dels tancaments i de las instal•lacions registrables des de l’espai comunitari, ... son solucions que s’han incorporat per minimitzar el termini d’execució d’obra i facilitar el manteniment futur, la durabilitat dels materials i la sostenibilitat.

Forjats prefabricats amb prelloses de formigó pretensat i forjats sanitaris amb lloses alveolars.

FLEXIBILITAT DE LA PLANTA amb llums grans d’estructura per afavorir altres usos.

CONSTRUCCIÓ EN SEC de tancaments interiors i façanes agilitzant el procés constructiu i reduint els costos de manteniment de l’edifici.

3.2 FAÇANA VENTILADA I MILLORA DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC amb una K

Les façanes mostren el plantejament esglaonat de l’edifici, amb la combinació de dos colors de ceràmica i grans forats per relacionar els habitatges amb la vida exterior.

PROTECCIONS SOLARS necessàries per la orientació resoltes amb persianes mallorquines corredisses als balcons i enrotllables als dormitoris.

3.3 ENERGIES RENOVABLES amb plaques solars situades a la coberta de l’edifici. Detectors de presència en l’enllumenat dels espais comunitaris per reduir consums.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ d´Angel Planells nº 1
Blanes
Gerona (España)

Autores
Arquitectura
 • Isabel Zaragoza de Pedro
 • Jesús Esquinas Dessy
 • Jorge Dávalos Errando
Promotor
 • INCASOL
Contratista
 • Narcís Cebrià
 • Jesús Garrido
 • Euritmia Construccions S.A.
Otros técnicos
 • Toni Quer Serrat
 • Crisol s.l
 • Sergi Mora
 • Vicenç Puig
 • Rosa Sabarich
 • Manel Fernández