Premios

162 Habitatges al carrer Anoia de Sant Andreu de la Barca

La proposta arquitectònica és una nova formulació de la planificació edificatòria a partir dels paràmetres habituals en el planejament urbanístic contemporani. Sense renunciar a una sèrie de condicionants previs, l´edificació de grans conjunts residencials es condueix a partir de l´ordenació edilícia convencional. La volumetria, l´ordenació tipològica, les façanes i l´ordenació dels espais exteriors són dades que han de ser considerades des de pressupostos del planejament convencional.

Mención
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2007
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ Anoia nº 63-65-67
Sant Andreu de la Barca
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Joan Pascual Argenté
Promotor
  • IMPSOL
Contratista
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • Erika Catalán
  • Miquel Surinyach Pons
  • STATIC Ingeneria S.A.
  • Lluís J. Duart, S.L.
  • Francesc García Hernández