Premios

20 habitatges de protecció oficial al sector Plaza&Janés d'Esplugues de Llobregat

L'edifici completa el conjunt residencial de Plaza&Janés, constituint el darrer mòdul de l'edifici que dóna front al c/Mestre Joan Corrales, just a la cruïlla amb Verge de Guadalupe.

Es parteix de la matriu urbanística - derivada del planejament- que proposa inscriure la nova edificació en un volum de 22 m de llargada per 16,25m de fondària total - amb vols de cossos sortint inclosos, i PB+4P d'alçada. Degut al pendent del carrer, l'edifici sobresurt un nivell respecte l'edifici amb el que comparteix mitgera. El volum es disposa longitudinalment en direcció Nord-Sud, dos fronts llargs a llevant i a ponent i un tester a nord. L'edifici es proposa assolir les màximes qualitats ambientals i espaials amb el màxim rendiment, garantit per la racionalitat del plantejament organitzatiu.

El projecte resol la tensió que es produeix entre el fet que es tracti d'una extensió d'un edifici existent i la singular posició urbana tenint present que cal posar en valor la façana testera orientada a nord. El diagrama de partida reconeix la bona orientació dels fronts longitudinals, afavorint la disposició d'habitatges a una cara, servits per un únic nucli de comunicacions verticals que dóna accés a quatre habitatges per replà en cadascuna de les seves cinc plantes d'habitatge. Dues plantes soterrani d'aparcament completen l'edifici.

Premios AVS 2013
Datos

Modalidad Mejor edificación en obra nueva

Uso

Fecha de inicio de obra 2011-02-14

Fecha del certificado final de obra 2012-06-25

Dirección C/ Mestre Joan Corrales 110
Esplugues de Llobregat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Arquitectura produccions S.L.P.
Promotor
  • IMPSOL
Contratista
  • PROMOTORA GRABI, S.L.
Otros técnicos
  • Xavier Roa López
  • Eletresjota tècnics associats SLP
  • ambsol Enginyeria Ecoenergètica