Premios

Parc del Turó del Sastre

Les estratègies principals del projecte són garantir l’accessibilitat a tots els punts del parc, inclòs possibilitar l’accés al punt més alt del turó i estructurar una sèrie d’àrees lliures o zones d’estar per permetre diferents tipus d’activitat.

El parc s’ estructura mitjançant dos tipus de recorreguts: els que permeten la connectivitat directa entre la ciutat i el parc, i els que ordenen els recorreguts a través del paisatge, enllaçant les diferents zones d’estar per arribar als punts més significatius. La diversitat de recorreguts es diferencia segons els materials, cada tipus de paviment implica una funció diferent dins del conjunt de la intervenció. Els recorreguts urbans es concreten amb materials d’origen mineral; els recorreguts de la part alta del turó es defineixen per materials d’origen vegetal, fusta.

Las passarel·les de fusta són un sistema de recorreguts autoportants i amb autonomia estructural, que permet mantenir el criteri del circuit accessible per vianants previst en projecte, malgrat les dificultats topogràfiques del lloc. La independència geomètrica entre la passera i la topografia també permet reduir els moviments de terra que representaria executar-ho amb un sistema constructiu convencional, o sigui, tractant la fusta només com a paviment.

Ganador
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Intervenciones en espacios exteriores.

Uso

Dirección C/ del Turó del Sastre
Mongat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
 • EPTISA
 • Enginyeria i Serveis SAU
 • Albert Domingo
 • Martí Sanz
 • Claudi Aguiló Aran
 • dataAE
Promotor
 • MMAMB
 • Ajuntament de Montgat
 • Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
Contratista
 • COMSA
Otros técnicos
 • Emma Martí
 • Catalina Montserrat
 • Xavier Torret