Premios

C.E.I.P Mas Maria

La parcel·la esta rodejada de carrers a cota superior respecte a la plataforma interior, i tot el conjunt té el lleuger pendent de la riera de Cabrils, que en aquesta vessant presenta una franja d’equipaments docents (Avinguda de les escoles). En aquest territori de caràcter fluid i de transformació, la força de la riera ajuda a doblegar l’ortogonalitat del conjunt per crear un espai diferenciat d’entrada directa a l’edifici, que aquí es presenta amb la seva façana més pública.

Aquest accés principal es produeix per la planta primera del centre, havent-hi dues entrades secundaries més: una a peu pla al nivell de planta baixa (aules infantils i menjador) per l’extrem est del solar i un altre accés de servei al carrer oposat. A partir d’aquí l’edifici es col·loca dins del solar en forma de L lleugerament alterada, alineada amb la riera i creuant-lo per la part més estreta amb el volum principal de més alçada (PB+2). D’aquesta forma s’aconsegueix una orientació correcta per les aules, el volum de l’edifici no sobresurt gaire en la seva alineació amb el carrer -el que minimitza l’impacte per a la zona unifamiliar pròxima- a l’hora que manté la seva presència i autonomia com a edifici públic. La situació del cos principal de l’edifici en paral·lel a les corbes de nivell ajuda mantenir els espais interiors a la mateixa cota, facilitant la seva relació amb els espais exteriors, que es modelen mitjançant un suau terrassat segons continguin pistes esportives, zones de jocs o l’horta.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección Avda. de les escoles, 6-8
Cabrils

Autores
Arquitectura
  • Gamma d'Arquitectura SLP
Promotor
  • Gestió d'Infraestructures SAU
Contratista
  • ACSA Sorigué SA