Premios

Modificació puntual del PGO a l'Eix Herrera

L’àmbit de Modificació de Pla General està situat entre el carrer Herrera, la plaça Fiveller, el carrer Prat de la Riba i l’antic Escorxador de la ciutat, en un sector industrial en transformació dins l’Eixample Cabanyes de Mataró.

L’actuació es fonamenta en la recuperació del Carrer Herrera com a eix cívic, connectant la plaça Fiveller amb el nou recinte d’equipaments en què es transformarà l’Escorxador, amb una biblioteca, una escola, una escola bressol i un centre d’assaig per a castellers.

El creixement proposat s’estructura en tres illes regulars de dimensions similars, deformades en els tres punts singulars de l’entorn: a sud i a nord, per recollir els canvi de directriu de l’Eix Herrera i Prat de la Riba respectivament, i a llevant per respectar la xemeneia de l’antiga fàbrica.

Amb un sostre de 7.735 m² terciaris i 25.754 m² residencials, la proposta d’ordenació obeeix a un model de ciutat compacta seguint la lògica edificatòria de l’alineació a vial pròpia del teixit d’eixample en que s’insereix.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Planeamiento y urbanismo.

Uso

Dirección C/ Floridablanca - C/Herrera
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • ACC ARQUITECTES ASSOCIATS
  • MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES, SLP
Promotor
  • PUMSA
  • Ajuntament de Mataró