Premios

Reforma d'habitatge

Es tracta d'un edifici existent del segle XIX, d'ús habitatge, de planta baixa i dues plantes pis. L'estructura és singular, ja que presenta una caixa exterior de partets portants de mamposteria d'uns 50cm de gruix, amb una crugia central a base de dos peus drets (pilars de fosa amb capitell) i jàssera d'acer composada per diferents perfils amb "L" i ànima plena reblonada. Aquest conjunt de pilars i jàssera junt amb les biguetes metàl·liques i revoltons vistos confereixen un aspecte interessant.

Les façanes figuren com a protegides en el Catàleg del Patrimoni Històric, arquitectònic i ambiental d'Alella i tenen un tractament on el cromatisme general és a través del treball del revestiment d'estucat.

La intervenció en la planta baixa capgira completament la distribució original, ja que prioritza la relació de la sala d'estar amb la nova assignació del jardí.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Ribas, 1
Alella
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Xavier Cavero i Buscató
  • Salvador Ribas i Serra
  • Jordi Gual i Castellana
Promotor
  • Maria Soler
  • Josep Arenas