Premios

Remodelació de l'antiga carretera Nacional II

S’ha considerat primordial millorar la connectivitat, la relació i l’accessibilitat dels dos costatsde l’antiga carretera, tant per part dels vianants com dels vehicles. La secció tipus bulevard es resol en una calçada

de dos carrils i voreres asimètriques arbrades, amb nous passos de vianants i un carril bici. Els marges volen deixar de ser un territori de frontera. S’ha optat per resoldre la trobada delsdos costats de la carretera amb les propostes següents: Creació d’una rotonda a l’encreuament amb l’avinguda del Turó per solucionar la continuïtat de pas dels vianants i els girs dels vehicles.

Remodelació del talús i carrer de les Escoles. Es creen nous recorreguts i murs de contenció, per millorar la permeabilitat transversal de la trama urbana.

Reforma de les escales de l’església per eliminar l’angost pas subterrani. Solució de la diferència de nivell del carrer de la Riera de la Font amb rampes i murs amb continuïtat dels talussos del carrer de les Escoles.

La il·luminació s’ha resolt amb columnes d’alumini amb projectors de diferent altura,especifica per a cada espai. L’enllumenat de les escales consisteix en un tub lineal, dibuixant una creu que situa l’església.

Finalista
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Intervenciones en espacios exteriores.

Uso

Dirección Mongat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Antonio Montes Gil
  • Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Promotor
  • Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Ajuntament de Montgat
Contratista
  • COPISA
Otros técnicos
  • Elena Fontal
  • Josep Bayo Martínez
  • Susana Casino López
  • Jordi Navarro Majo
  • Eva Bernadí Murcia