Premios

Urbanització pati de jocs Escolapies de El Masnou

Es tracta de la construcció d’un pati de jocs a l’Escola Escolàpies-La Immaculada al terme municipal d’El Masnou, al Maresme. El solar en qüestió es troba al carrer Jaume I, nº3 en el nucli del casc urbà.

Les actuacions que s’han realitzat han estat: Urbanització del pati de jocs on s’ha creat un espai de paviment de formigó de dimensions adients als usos que es preveuen i una zona de recorregut, amb paviment de PVC i partícules de fusta, corregint pendents i desnivells i nova xarxa de sanejament. També s’ha construït un nucli de serveis integrat amb les construccions existents, mantenint teulada i dos envans.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Jaume I, 3
El Masnou
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Anna Martin i Giró
  • Idoia Martin i Giró
  • Migiro Arquitectura SLP
Promotor
  • Escolapies La Immaculada