Premios

Hotel i residència al Rengle

L’edifici s’expressa de forma singular seguint la volumetria específica que determina la normativa al polígon del Rengle de Mataró i es dedica a l’ús d’ hotel a la zona més propera a la Nacional i residència geriàtrica cap a mar. En un principi els usos eren el d’hotel i d’oficines però endegades ja les obres es va plantejar el canvi a l’ús definitiu de residència.

L’estratègia de composició de la façana, apilant franges desendreçades i flexibles, ha permès, des del principi del projecte i durant els successius canvis, omplir o buidar els mòduls de façana, per a aconseguir aquest aspecte irregular, però unitari en conjunt.

L’edifici es projecta d’una forma més rotunda cap a la Nacional, amb un volum contundent que es suportat per un bosc de pilars metàl·lics. El tractament irregular d’aquests suports i una il·luminació que accentua la verticalitat de l’espai, qualifica aquest vestíbul urbà exterior, i diferencia l’edifici en un entorn d’edificis institucionals de composició més regular.

La diversitat i la flexibilitat de la façana i l’accessibilitat i permeabilitat de la planta baixa es combinen en el projecte per integrar l’edifici en l’entorn.

III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección Carrer Tordera ,8
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Miquel Angel Gallardo Merino
  • G-DOM ARQUITECTURA I URBANISME, SLPU
Promotor
  • PROMOCIONES MOLINA CINCO, SL
Contratista
  • PROMOCIONES MOLINA CINCO, SL
Otros técnicos
  • TCI INGENIEROS, SL
  • Miquel Angel Delgado Abad