Premios

C.E.I.P Sobirans

El solar de l'escola té un caràcter marcadament rural i està situat en una zona en la que el planejament preveu edificació residencial de poca densitat.

Es planteja una tipologia d'edifici extens que estructura el territori amb la seva implantació.

El programa s'organitza agrupant les diferents parts del programa en blocs que se situen de forma que delimiten i es relacionen amb els diferents patis que creen. Així, les barres d'aularis s'aboquen cap als petits patis situats a l’est del solar, les aules del nens petits situades en planta baixa, relacionades directament amb el seu pati, i les zones comunes cap al gran pati de l’oest on hi haurà la pista poliesportiva.

Delimitant aquestes dues zones de patis i perpendicular als blocs d’aularis d’infantil i aules especials se situa el bloc d’aulari de primària. Aquest queda en planta pis i té en planta baixa la zona d’administració i direcció, que deixa a banda i banda dos porxos que s’obren cap al pati gran i que serveixen de punts de relació i acumulació de gent; el que correspon a la zona d’accés general de l’escola i el que dona accés al gimnàs - espai polivalent.

Unes lones de colors tamisen la llum en els patis de jocs i aules exteriors de la zona de educació infantil.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección Carretera de Lourdes, 29
Arenys de Munt
Barcelona (España)

Autores
Promotor
  • GISA Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
Contratista
  • Eurítmia Construccions, S.A.
Otros técnicos
  • Eulàlia Aran Corbella
  • Joan González Gou
  • Manuel Arguijo Vila