Premios

Edifici administratiu i de serveis del cementiri Les Valls

La intervenció sorgeix de la necessitat de configurar un nou accés principal, que resolgui les funcions de vestíbul, estableixi connexió des del c/ Cirera fins l’interior del cementiri i generi pas cap al camí del Parc Forestal. Tot això organitzat amb el nou edifici que actua com articulador del conjunt.

L’edifici es situa perpendicular a les barres de nínxols, convertint-se en una peça que delimita l’espai entre el cementiri i l’accés i, alhora, dóna façana a la nova urbanització.

Es modifica la topografia fins assolir la cota que permet unificar el conjunt, generant un seguit de places-replà amb talussos intermedis que salven els desnivells i que fan el recorregut molt més amable.

El volum s’estén en una sola planta. Es buiden dues cantonades indicant els accessos, privat i públic. El componen dues àrees, la de vetlla i crematori, i la d’administració i serveis, unides per un porxo. La incidència de la llum i la presència d’un pla d’aigua, donen un caràcter d’espiritualitat.

Presentado
XII Edición del Premio Puig y Cadafalch
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección Avinguda del Parc Forestal, s/n
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Francesc Xavier Bonet Lluch
Promotor
  • Cementiris Metropolitans CGC
Contratista
  • CONS-TE, S.L.
Otros técnicos
  • K2 Consulting, S.L.
  • Eskubi-Turró, Arquitectes, S.L.