Premios

Edifici d'activitat terciària a 'El Rengle', Mataró

El sector del Rengle forma part d’una operació de redefinició del front marítim de Mataró, que alterna la presència d’habitatge amb usos terciaris. L’ordenació de l’illa 3 -realitzada en col·laboració amb els Serveis Municipals- interpreta aquesta situació híbrida combinant un conjunt complex de volums entre els que destaca aquest edifici.

L’edifici es planteja com a alternativa tipològica al model terciari compacte, desenvolupant una estratègia que permeti la superposició d’usos i que incorpori l’espai exterior en alçada com a part del programa associat a l’ús d’oficines.

Està format per un sòcol terciari discontinu, de dues plantes d’alçada, sobre el qual es disposen tres cossos d’oficines que tanquen parcialment el seu perímetre, definint una plaça elevada que actua com a condensador de l’activitat de les plantes superiors, creant un espai exterior arrecerat i a l’escala adient.

Des de la plaça, els tres cossos emergents mostren una cara domèstica de passeres obertes i terrasses que en perforen selectivament el volum, introduint transparències cap el paisatge costaner i la ciutat. Des de l’exterior, es presenten com a blocs prismàtics en voladís sobre els límits del sòcol, que es posen en relació amb les dimensions de l’entorn amb l’ajut del color i de la vibració visual de les lames mòbils de control solar.

Finalista
XII Edición del Premio Puig y Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Carretera de Barcelona S/N
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Manuel Ruisánchez Capelastegui
Promotor
  • PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARÓ, S.A.
Contratista
  • FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC)
Otros técnicos
  • GPO INSTAL·LACIONS - Jorge Laborda
  • INTEGRAL SGS - Oscar Garzón
  • BOMA - Miquel Àngel Sala Mateus