Oeuvres

35 Habitatges d'HPO PROMOCIÓ Santa Rosa Santa Coloma de Gramenet

1. Antécédents i SOLUCIO volumétrique ADOPTE. Il est tractava de Projectar une edifici d'Habitatge amb sociale une Màxim Aprofitament au nom D'habitatges, sur un terrain de allargada rectangulaire i amb Alçada maximale mue de Només Baixa trois plantes plante je fais pipi. L'intrigue est ubicat dans Cantonada deux carrers amb ordenació d'alineació route. Le mois en mois façana llarga 50 mètres, correspondant à l'avenue Santa Rosa, une amb desnivell aproximat als trois mètres entre deux Extrems Els. L'altre façana mois carrer d'environ 20 mètres d'allargada curta est sensiblement pla Baix nivell le mois de carrer altre. Dans un principi va penser l'edifici scission varis cossos amb nuclis d'accès indépendants, adaptant-le rasant à Santa Rosa de l'avinguda; però aquesta solució, limitava substancialment le nom d'habitatges i l'edificabilitat tous. Par Tant, les aprofitant Ordenances pròpies de l'alineació route, donat ne est pas superava L'Alçada trois mètres entre els Extrems, se ha OPTAT par commande l'edificació un soleil de volum, admission générale à l'situant l 'edifici pel dimension lloc de nivell mois elevat, amb la qual chose, tota l'usine de thé de la classificació de Baixa de l'usine de se ha pogut allouer à US d'Habitatge, reservant commerciaux américains i l'accés à l'Aparcament, par l'usine "soterrani" sobresurt un nivell de carrer inférieure nivell de VORERA. Malgrat qui est tracta D'UN edifici ubicat zone d'ordenació d'route alineació, se ha projectat com si fos une edifici dans edificació Aïllada, aprofitant ils sont Veines parcelle • les ocupades urbà per un gar d i PEL Pati 'un centre scolaire. Par résoudre le centre scolaire Mitgera, se ha retirat per l'edificació sur la plante de Baixa, ailettes de limiter des constructible profunditat de l'avenue Santa Rosa, aconseguint ce poste façana Tingui l'desitjada de continuïtat, amb les mateixes Caractéristiques façana principale. Cal par fer Esment qui empêchent l'usine "soterrani" inférieur sobresurt non sembles rasant petita desproporcionadament dans conjunt volum générale, se ha donat tratament mateix extérieur de l'usine de Baixa, comme d'augmentar per l ' Alçada visuelle des carrer. 2. DISPOSITION INTÉRIEUR DELS Habitatges Amb l'intenció d'aconseguir une Màxim Aprofitament, i Donat la profunditat constructible 16 mètres de Permet ho, els habitatges se han disposat symétriquement, ocupant tota l allargada d'entre eux façanes cotisations, une amb Centre distributeur Passadis. Aquest tipus DISTRIBUCIO vol générale fet je me souviens se ha Inspirat humilment dans DISTRIBUCIO de l '«Unité d'Habitation". Dans un principi i tel com va atorgar Llicència municipal, aquest Passadis distributeur central connectava tots amb els Habitatges eux Comunitàries cotisations échelles, les d'ascensors Nucli, i UNS intérieurs de patis de comunicació visuelle i i il • luminacio de ventilation naturelle, exclusive les similitude de la zone comú à eux Eixampla échelles de Barcelone. Dissortadament, procés de bureaucratie administrative de Qualificació d'Habitatge protegit a omplert aquest tallafocs centrale Passadis du fret, qui amoindrissent sensiblement l'Efecte qui est pretenia aconseguir. Amb aquesta disposition tout, les bacs de dels les dépendances, les enferme cuines, directament diffusé les façanes directeurs, patis sens intérieurs. Les ailettes de la ferme de Els arrivent usine de coberta per l'accés à faciliter les estenedors. Le nom complet d'habitatges est 35 Unitats. Vuit à Baixa i Nou chaque plante pee végétale. La surface intérieure dels habituels utiles de les promoguts par Gramepark est de voltant dels 75 mètres, qui correspondent à trois dormitoris habitatges típus deux banys, i CUINA l'menjador-être. Tots els habitatges construïts tenen amb programme aquest une surface d'Entre 67 i 76 mètres utils pour EXCEPTÉ, dels Habitatges de Quatre situats à Extrem Passadis, amb façana a l'avinguda Generalitat, qui sont les voltant de mois de 80 mètres. 3. paramêtres CONSTRUCTIUS La structure est piliers de Edifici classiques de Formigo Murs i amb Forjats reticulars. Cal fer Esment que, dans les plantes destinades à Aparcament, l'ESTA Forjat realitzat amb banyeres récupérables qui fait don d'un nivell d'Acabat mue millor que Forjat conventionnelle. Perimetrals Els murs tambe seront de executats les encofrats par-verso "dames" malgrat que tenen une Alçada le mois des industries de 6 mètres dans lloc d'écran emprar murs taillés la cause des problemes de munt filtracions postérieures. Les dels disseny intérieur Habitatges i els matériaux sont mateix nivell els tailler Tenir habitatges els des lliure revenu Ciutat: Un mois de vie de 20 mètres, une cuina de voltant indépendant de 10 mètres, une principale DORMITORI tipus "suite" amb bany Incorporat deux mois de dormitoris i amb une comú bany de segon. tuiles Paviments dans tot l'Habitatge, aplacats un Tota carreaux de Alçada dans cuines i Banys, Fusteria fouet envernissada l'intérieur, à l'extérieur Fusteria i Persianes d'alumini Lacat foi qualitat, chauffage individuel par RADIADORS i mixtes chaudière à gaz i bon non equipament de cuines i Banys. Malgrat dans le moment d'aprovació vous de faces Projecte ne était pas obligatori, gaudeixen d'els Habitatges l'un d'eux instal Primeres • lacions Ciutat amb de l'énergie solaire solars les plaques de Coberta par un l'escalfament de l'Aigua SANITÀRIA . Les zones sont tractades Comuns l'mateixa amb l'Dignitat que dels intérieures habitatges. Des de l'ajuntament se ha Pretes sempre salut haguessin pas diferències entre protegits habitatges amb els els des lliure revenu Ciutat. Els matériaux de façana volen gaudir foi durabilitat je Facile Manteniment. Par aquest Motiu dans les bacs promocions d'Habitatge protegit municipaux, sempre se han descartat les façanes amb monocapes amb ou Prefabricats Pintats, i se ha OPTAT par la maçonnerie, qui Aquest CAS singulière est de couleur blanc. Criteri També amb el mateix l'Socol terra des ailettes du sostre de l'usine de Baixa est revestit naturel pedra amb amb polida tratament anti-graffiti, des Neteja facile je Bona durabilitat. 4. paramêtres CONSTRUCTIUS L'Edifici une zone bâtie totale de 5623,10 mètres quadrats: 2120,10 corresponen un Les Plantes cotisations semi-soterrades, destinades a l'ús d'Aparcament un magasin petit i, i 3503 sur rasant, corresponen a l'ús exclusiu d'Habitatge. Le coût total de construcció (LIB l'TVA) sera Tenir une importation finale de € 3,112,822.28 (inclòs 19% de GG i BI), ce qui représente une mig preu qual unitari tot l'edifici 553 , € 57 par quadrat mètres, qui est considéré comme une mue CORRECTE pot d'importation.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Avda. Santa Rosa nº 1-13
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Nadal Estrada
Promotor
  • GRAMEPARK SA
Entrepreneur
  • MMM, construction SL
Otros técnicos
  • Àngel Rodríguez González
  • Vanessa Campos Bonilla