Oeuvres

72 Habitatges, Aparcaments i les habitants, Plaça dels Rabassaires, Sant Cugat del Vallès

Generalitats Objecte de Projecte: 72 habitatges de Construcció D'UN, Aparcaments i habitants. Emplaçament: Av. Peut Bellet 42-44, c / dels Castanyer 12-18 Plaça Rabassaires, Secteur Guinardera II - Sant Cugat del Vallès. Développeur: MUSA, SPM.Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès. Projecte Auteur: Projet Vigum, SLP - Victoriano Guarner i Muñoz, arqte. Solaire: Solar definit est tracta du Pla d'Ordenació dels Secteurs partielle peut Bellet, puis-je Canyameres Le Guinardera II, com à R9 est delimitat pels carrers Benet Cortada, Avel.lina Casadevall, peuvent-Bellet i Pau Muñoz Castanyer. , La Plaça dels conforme Rabassaires. La surface du soleil est d'uns 3.720m 2. DESCRIPTION DES PROJECTE L'edificació s'ordena tenint en Compte assolellament l'i els espais de relation com ara Plaça dels Rabassaires, Carrer Benet i Cortada les zones peatonals don a l'Avinguda Can Bellet, i s'estructura mitjançant une edifici en L , composat par deux blocs qui s'entrellacen un Les Plantes premiers Baixes i. A la rotule dels deux blocs, l's'allibera usine de Baixa i premier générateur així un botté de dégagement de tensioactif i comunicació entre eux peatonals zones. L'aparcament est Disposa en 3 plantes soterrani. Le conjunt est fragmenté, le bloc qui Dona façana à Carrer Pau Muñoz Castanyer, s'articula deux volums, une amb retranqueig de façana, qui Dona façana i Avinguda Can Bellet, s'enretira de l'alineació de façana i le bloc anteriorment esmentat amb qui est de terrasses CONNECTA mitjançant rejoindre. Dans l'usine de Baixa s'incorporen directrius corbes que acompanyen le bouchon vianant à deux pas Alçada génératrices UNS jocs de voladissos i amb els passos cossos supérieurs residencials. Tant de l'ordenació l'com edificació la gra i Tamany l'comunicació entre eux peatonals zones aconsegueixen créer Espais urbans de qualitat conforme els Nous allant Barris la Ciutat. Le s'estructura de tipus végétale dans les échelles réglé qu'en Majoria seva tenen deux habitatges par Rempl. A cantonades amb les millor orientació est modifié par typologie introduir trois habitatges par nucli. Els Habitatges Tots els dans les cas éliminés, com une croix minimum, façanes cotisations, per i Tant Idonia une ventilation creuada. Les dels DISTRIBUCIO de dins plante la respon à Fet faire don millor orientació la salle, menjador / cuina. Així mateix intègre la cuina par Previsió à rentadora, assecadora i sélective recollida des residus. Le tratament d'entre eux est façanes résol amb Tant sols deux matériaux. Par une bande, les agrègent façanes est résol amb amb marqué conseil monocouche, i bande d'altre apareix laqué xapa miniona que s'utilitza Tant pour les Baranes ia les proteccions de dels habillent dels estenedors, als com refosos parements formant agrupacions 4 finestres en eux façanes d'entre eux habitacions. Les cotisations sont façanes estètiques projectades génératrices Força diferenciades funció De L'orientació dels dans Habitatges DIN les plantes. Les façanes don d'un sud, par l'Millorar, i contrôle climatique visuelle de l'environnement, est amb resolen de correguts les balcons incorporant MOBILS Tancaments constituint deux pêle réglable, mentre qui les façanes moins insolació est resolen amb amb i Obertures menors s'agrupen amb une compositiu Criteri que Preten trencar la monotonie d'aquestes façanes. Efficacité énergétique Des D'UN punt Mediambiental voir edifici se ha ha dissenyat l'pensant l'efficacité énergétique dans le prochain matériaux dels de L'pour la construction, il l'orientació l'i l'edificació ús d'entre eux TECHNOLOGIES noves. Han Incorporat diferents éléments qui milloren l'mediambiental Comportament de l'edifici, Actius Tant com passius. Com pour Sistemes passius par un aconseguir une millor efficacité énergétique trobem: orientació dels optimales Habitatges que garanteix amb l'assoleiament par proteccions solars empêchent sobrescalfament a l'estiu. creuada de ventilation naturelle qui fournit réfrigération naturelle ens dels espais. double réglage pêle formé par Persianes i qui rend possible le contrôle climatique. l'millora de l'aïllament TERMIC. Com pour Sistemes Actius d'estalvi énergiques se ha Incorporat: Contrôle exterioritzat Telemàtic via Internet par les ressources dels à Optimització fa millor GestiO énergique. dels centralització Dipòsits d'ACS per a l'estalvi i perdues la petite à l'intérieur. l'centralització de calderes qui rend possible équipe eficients mois. amb de contrôle par Comptadors individualitzats un gestió de Millor. les plaques Homesites. depuració système d'Aigues par l'reutilització d'entre eux par aigües gris pour les CISTERNES dels WC.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Fecha de inicio de obra 2006-09-28

Fecha del certificado final de obra 2010-11-11

Dirección Av. Can Bellet 42-44, c/Castanyer 12-18, Plaça dels Rabasaires
Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • Ahinitze Errasti Etxeberria, estudiant
 • Meritxell Viola González, arquitecte
 • Victoriano Guarner Muñoz, arquitecte
 • VIGUM PROJECT SLP.
Promotor
 • PROMUSA S.P.M.
Entrepreneur
 • TEYCO S.L.
 • BRUES Y FERNÁNDEZ
Otros técnicos
 • Miguel Angel Palomo
 • BOMA SLP.
 • CRISOL INGENIEROS S.L.
 • Delfi Mas i Duart
 • Carles Bima Puig