Oeuvres

Tour 77 Habitatges la Plaça Europa, PITCH EI0.5 de L'Hospitalet de Llobregat

DU 3 AU 3 La zone de la Plaça Nova Europa centralitat amb seul modèle urbà Genre espace public Obert à ambdós costats de la Gran Via qui se concentre, entre D'altres edificis, la terciari de 26 tours résidentielles moi, je Privats publics de 11-28 Plantes. Els edificis dans Alçada ne est généralement pas necessàriament par l'superposició de reconeguda de Unitats de Plantes, habitatges ou finestres. Hem assajat Agrupament d'entre eux l'Obertures l'i façana especejament de trois plantes, tour de com imaginant le resultat de 5 Nivells enlloc 15. Amb procés de Aquest, reescalem la tour, qui est une visualitza com Trànsit nou entre le profil de la Gran Via, par Seva Alçada totale, i amb entorn consolidée seu formé dans le seva de Majoria par blocs de cinq plantes, GRACIES Ciutat la com objecte percepció de cinq plantes. Aixi, agrupant les plantes 3 sur 3, la tour de imatge, percebuda dans un minerai Cinématographique de llarg pla, pourrait apropar-est de l'edifici d'de l'ONU de cinq plantes d'Alçada. Seguint aquesta llei d'agrupació vous, ils Finestres est transformé en marc 10 mètres d'Alçada i amplades diferents. Dans aquests marcs Juguem amb els gàlibs normatius de l'edifici, qui ens permeten façana plantejar les deux plans, tribuns invertides com pour Cap à l'intérieur, evitant une Aspecte indiferenciat i els acumulatiu ha Habitatges semblen REUNITS dans Comunitats Petites diferents ensemble. Au mateix temps, s'aconsegueix chaque Tingui Habitatge trois orientacions solars i multipliqui les Seves visuels. Com mostren les Imatges en pla "brèves" aquests marcs també éviter l'impressio de Vertigen perquè entre dels intérieur Habitatges i l'extérieur, sempre se trouve un élément entremig: balcons, brancals ou dentells. Els 7.600m2 de surface d'Habitatge construction s'acumulen les plantes 2-14, alliberant un grand espai dans VESTIBUL 1 i 3 Nivells d'Alçada. Aquesta peça, volum généreuse i sobre mesurez-vous i ACABATS, vient d'envoyer une amb els Accessos carrer interne en deux Extrems. Els grans marcs d'entre eux façanes, le VESTIBUL com, com treballen RELATION un minerai de l configurant 'échelle de ce comunitari entre l'échelle de l'individu i dels comme privat habitatges ou l'échelle publiques, la Ciutat. Les visuels dels Qualitat habitatges est fet pel automatique ne soit pas une tour de 15 plantes. Els apartaments tinguin Optimes visuels thé Afficher la interiorment amb les dimensions d i l'Frequencia Finestres verticales i les temps à mateix dans contrari Sentit, amb que exposició que les appareils domestiques (bacs de Cuines, Xemeneies, Safaretjos, estenedors i altres ) est trasllada extérieur de la maison d'une manière discrète par comprimís amb l'entorn. Les plantes PEUVENT ÊTRE transformades amb facilitat pels Usuaris (divisòries Muntades sur Continus Paviments), à l'EXCEPTÉ Articulat de Périmètre de façana i els nuclis Tècnics dels habitatges. Les matériaux de Els dans les FAÇANA ventilé construcció sont 100% recyclables. À propos de l'origine de Seu, és naturels ou Reciclat de 85%. Han Chosen també équipe atenent pour la Cicles seus de incorporin producció Mesures d'estalvi i Aprofitament d'consom contrôle de l'énergie i d'aigua i EMISSIO de contaminats. Criteris D'INNOVATION 1- façanes dispositions de deux plans, mitjançant "invertides tribuns" TROIS ORIENTACIONS SOLAIRES Habitatges amb i ventilation creuada 2- Matériel d'NATURELLE OU Reciclat (85%) des RECYCLABLES I (100%), Cicles amb de Producció d'intégrer Mesures d'estalvi i Aprofitament d'energia 3- Sistemes de PREINDUSTRIALIZATS de FAÇANA; construcció "en sec" 4- FAÇANA amb VENTILE ÉLIMINATION Tèrmics des Ponts total 5- Matériaux muent acoblats Auster de façon non conventionnelle Les indépendants S'utilitzen de diferents dans els plans de façana, sentent Interferències entre aunes: A- PREFABRICATED MODULE FENETRE: Prenum d'acer Lacat + menuiserie d'alumini pause amb pont TERMIC + vidre amb Camera + aveugle d'alumini, col·locat de Forjat à Forjat (pla intérieur) B- FAÇANA ventilées des grandes plaques de format d'alumini negre composite (plans latéraux) C- ventilés à l'avant des plaques grandes compactades format Résines amb nucli FENOLIC 8 mm, avec une structure profils cachés d'alumini Reciclat 4mm espessor, qui fournit une résistance égale amb pes par mètre quadrat ci-dessous altre matériaux de qualsevol amb Vous les avantages ci-dessus mateixes (pla extérieur) D- Gelosia formé par des correctifs Lames mateix matériel, col·locades profils d'alumini d'extrusió spécial par un système, par graduats de le contrôler orientació i separació de les lames (pla extérieur) Els criteris d'elecció dels matériaux de façana ont estat: 1- ACOBLAMENT: els matériaux de façana se han utilitzat dans seva mesurent Maxima possible, par une tante optimitzar les temps i els de matériaux de muntatge, contrôle de com par Efecte de l'l'l'especejament dans de l mondiale ' edifici. 2- DURABILITÉ: se ha lier à une estudi de comparatiu de de Diverses les Constructives que avaluava l'origine des matières de la ja, le naturel i la seu Capacitat être reciclats seva à la fin de la vie. Tanmateix, també est la valeur la puissance de Fabrication d'despesa i les Politiques Recuperació énergétique generats dels excédants pendant les procès de producció. 3 MATÉRIAUX DE FAÇANA PLAQUES DE RESINES "Extérieur FUNDERMAX NT" Espessor 8 mm; 4,1x1,85 m le format. Quantité: 2410 m2; 27 TM. Propietats: lleugeresa, endurance, varietat de formats, un retrait minimal, instal·lació Rapida, Manteniment transversale minimale, TERMIC aïllament i acoustique, la protection contre humitat. Il Composition: 65% de fibres naturelles (qual 40% recyclé) matériau Sintetic 35%. Cycle de vie: 25% d'origine Reciclat, 65% d'origine naturelle. 100% recyclable. Il EMISSIO CO2: 6000 kg / m3 (acier 23000 kg / m3; aluminium 37000 kg / m3). Il Recuperació d'energia: 95% d'énergie récupérée dans le producció i destiné à calefacció d'edificis de l'entorn Fabrica. COMPOSITE PLAQUES D'ALUMINI "ALUCOBOND" Espessor 4mm; Format 6x2 m. Quantité: 2690 m2; 15 TM. Propietats: lleugeresa, endurance, rigidesa à Flexio, varietat de formats, instal·lació Rapida, Manteniments transversale minimale, TERMIC aïllament i acustic, dilatation térmica reduïda. Cycle de vie: 90% recyclable. Il EMISSIO CO2: 15000 kg / m3. Il RELATION w / rigidesa requis: 5,5 kg / m2 (par la rigidesa mateixa il faudrait 8,9 kg / m2 d'aluminium, 11,7 kg / m2 en fibrociment, 18,7 kg / m2 d'acier). ALUMINI DANS PERFILS Quantité: 10 MT. Propietats: lleugeresa, la résistance corrosio, rigidesa à Flexio, varietat de formats, la dilatation térmica reduïda. Cycle de vie: 100% Reciclat et recyclable. Estalvi des matières premières consom: 1 TM TM = 5 Reciclat aluminium bauxite. Économies d'énergie dans la production de 95% par rapport à l'alumini première fusi.

Finaliste
Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Fecha de inicio de obra 2007-10-25

Fecha del certificado final de obra 2010-05-19

Dirección Carrer Herrero 24
Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • José Miguel Roldán Andrade
Promotor
  • Institut Català del Sòl - INCASOL
Entrepreneur
  • CRC obras y servicios S.L.
Otros técnicos
  • Jordi Surroca
  • Joan Rovira