Oeuvres

Habitatges 66 7 83 lieux comercials i sections locales d'Aparcament à Santa Coloma de Farners

Les Conjunt 66 habitatges à Santa Coloma de Farners, directeurs respon Les questions tot nou Projecte d'architecture doit resoldre: la seu Encaix urbà, Dignité i qualitat de l'Habitatge, le par Capacitat promouvoir Relacions civiques i Espais de trobada i RELATION, les adequades Constructives de, Sistemes Energétique passius par le bon climatiques Comportament, L'américain de Sistemes d'estalvi énergétiques, le coût de ia Manteniment d'Inversió i ajustat. Le configuració de conjunt articule espais publics i privats, utilise comercials i privats, i s'adequa als Urbans éléments étants en bande de vérité flacon Vianants i espai verd grande urbain. L'élimination chacun d'eux a fait don de trois resposta de poissons pour les necessitats d'habitatges establert programme funció des QUALIFICATIONS commandés espais Els, de sorte qu'il est produeix l'Encaix à lloc i est reforça la Ciutat idée. Dotació commerciale de l'ubicació conjunt i dels éléments d'accés als habitatges s'adequa le personnage que ofereixen les vies distintes Urbanes i afavoreix la vie de ciutadana. L'Organització d'entre eux Unitats d'Habitatge s'ajusta les diferències Sociologiques dels grups als allant destinades, amb par DISTRIBUCIONS estereotipades un grup i obertes per a l'altre. Dans ambdues Situacions est compta amb idònies Condicions d'espai, llum naturel, d'assolellada, d'Intimität i benestar que requereix l'intérieur habitat. Pour les bandes Unitats d'habitatges est généré espais comuns adequats intérieurs pour les agrupacions i espais comunitaris de conjunt extérieurs. Le vegada, ils Unitats de l'intérieur de lloguer Disposed d'Trobada de relacionat amb l'L'Espai entités étrangères com d'une promenade. Deux Disposicions De l'Espai de relation, amb Nucli 3 habitatges par Repla i amb couloir central, resolen l'Organització dels habitatges. Le système résol constructiu adoptat els Aspectes de funcionalitat, l'endurance i Seguretat, estanquitat, aïllament i PROTECTION, i appliqué à chaque Situació il solució que millor respon les necessitats les solucions d'AMB, le vegada que ofereix un sens commun solució formelle poc pose dans RISC dels capitalisation Valors Vitruvians. Les dels réguliers edificis i les façanes de equilibrades de forat i PLE est les éléments de pels singularitzen qui les englobent diferents Obertures i pels cossos elevats dans coïncidences coberta amb els nuclis comunicació verticale. Les façanes sont acabades les cossos de amb maó vitrificat, un Les Plantes Baixes i, i amb amb amb l'extérieur aïllament Acabat Morter Acrilic un Les Plantes supérieurs. Le creuada de ventilation naturelle, directement ou par conducte, façana étrangers protégés, le soleil PROTECTION Enfront, le DIMENSION d'entre eux Obertures que garanteixen llum naturel, i est dans le respect végétaux espèce par étants qui leur apportera un microclimat intérieur, suposen Mécanismes de disseny milloren que l'Comportament climatiques de l'edifici l'benestar i dels veines. Le implentation dans l'de la edifici du réchauffement solaire producció d'aigua SANITÀRIA, le contrôle des capteurs dels équipe d'enllumenat comunitari i Mécanismes d'estalvi d'aigua de consom, suposen une contribució à REDUCTIO consom d'énergie i dels Efectes de l'escalfament globale. Un Pave de Formigo relliga l'conjunt de l'ordenació i defineix la limite seu, qui se ha Incorporat arbrat de la famille de l'Auro existant. L'publique Promoció 66 vol de dels actuació fournir Valors qualitat urbaine, architecturale, i Mediambiental i un contribució sociale d'Habitatge publics pour Comunitat Santa Coloma de Farners.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-06-30

Fecha del certificado final de obra 2011-04-01

Dirección Carrer Francesc Moragas 121
Santa Coloma de Farners
Gerona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Ramon Valls Ortiz
Promotor
  • Institut Català del Sòl
Entrepreneur
  • Teyco SL
Otros técnicos
  • Ana Bono Labordena
  • Miquel Milian Barreda
  • Manel Fernández
  • Consulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart, SLP
  • Roger Molas Bernabé