Oeuvres

Habitatge Terrassa

BUREAU LOCAL DE TERRASSA L'tout 2005 va signer pour la première col·laboració Conveni entre le ministère de l'Environnement et du Logement de Terrassa Conseil municipal la Generalitat il ', relatiu l'implantation dans le municipi d'una BUREAU D'Habitatge. En bref Conveni de aquest Els est venu de remplacer les dents antérieures de réadaptation Bureau conjoint Convenis d'où vous ambdues Administracions col·laboraven par disque et par campanyes els par Publics ajuts faciliter la réadaptation d'edificis i habitatges, IA temps de l'a Servit par reconèixer i Mitjans mois fournissent la taverne qui est venu desenvolupant Habitatge Terrassa d'ja d'office seul citoyen soins dans Matèria d'Habitatge. Dins d'aquesta bureau s'inclou l'UAB Mediació par l'lloguer sociale. Aquest servei va commencer à Terrassa l'any com pour Servei Jove d'Habitatge i, 1999 à partir de 2003, va élargir dificultat d'altres col·lectius amb l'accés à Habitatge. També l'any 2005 à nouveau Pla marc pel català Dret a l'Habitatge 2004-2007 va désigner un Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (mitjançant la Direction générale de i Habitatge Secrétaire général Joventut), Adigsa, i Terrassa Conseil municipal de la Société municipale d'logement de Terrassa, par l'marxa auberge - dans le CAS de Terrassa par l'Manteniment i consolidació - Programme par l'lloguer sociale avec une intervention. Aquest Servei de l'actualitat l'Mediació de gérer trois persones i Manté vius 820 Contractes de lloguer. L'tout 2008 va traslladar La Seu d'Society of municipal d'habitation, géré par l'Office de d'Local de l'Habitat, à condition Millorar per l'Atencio Ciutadans i als à oferir un qualitat plus dans servei. Concretament va nova obrir Bureau au Vapor Gran Terrassa, amb amb RECEVOIR Capacitat un pour mantenir quatre persones amb d'atenció au public taula, sur les Ciutadans être élagués afin atesos asseguts individualitzada i, i 4 sels visiter. Durant els de la darrers se han realitzat eux tasques qui est avec indication: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Ajut l'accés au lit. i altres gestions 0 119 21 21 45 27 111 344 Cèdules habitabilitat 421 454 523 664 660 674 655 4101 TEDI 169 78 73 84 45 34 0 483 Rapports Int. Idoneïtat 43 15 7 18 15 26 0 124 Ajuts Rehabilitació / Ascen. 73 93 82 54 79 41 0 422 Ajuts Lloguer 72 144 344 972 958 1200 699 4389 RBE 1176 561 616 579 2932 Contractes de celebrats de lloguer travers le Servei de Mediació: Total annuel 2003 236 2004 243 2005 185 2006 171 2007 171 2008 276 2009 270 2010 294 2011 253 Total 2099 Le nom de ateses visiter també se ha anat incrementant toute rere toute, donc se han triplicat des 2005-2011: Ateses Visites 2005 13484 * 2006 14832 * 2007 12543 * 2008 15461 * 2009 26445 ** 2010 31723 ** 2011 40969 ** Total 155457 * Presencials, telefòniques i telemàtiques. ** 2009 2010 i 2011, 20 000 atencions mois de Els sont presencials, i soustraction, telefòniques ou telemàtiques. Aquest darrer toute ourlet fet 2012 atencions Rencontres 20158 (12360 presencials i telefòniques 7798). Els serveis de l'Office de local à l'ourlet gestionat en 2012, à 30 Novembre són els següents: Cèdules d'habitabilitat: Ce gestionat par une IA administrative se han i tramitat Tecnica 430 cèdules. Ajuts par l'pagament de lloguer: Hem gestionat 520 expédients, en tenint Compte ce est Podien nomes processus els expédients que quedaven vius de l'any 2011. Renda BasicA d'Emancipació: Les deux persones gérés i maint 1256 expédients VIUS. Record de Sol·licitants d'Habitatges Protecció officiel: Salut indiquant registered 2985 sol·licitants, d'Este se han inscrit aquest 960 en 2012. Il rehab: Ce gestionat par une IA administrative du tècnica mateixa responsable tramitació d'entre eux cèdules d'habitabilitat. Aquest 2012 se han tramitat deux expédients D'ajuts 7 expédients d'Rapports Tècnics d'edificis i 3 expédients d'Rapports stagiaires d'Idoneïtat.

Gagnant
Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Agence locale des services du logement

Autores