Oeuvres

35 Habitatges de Lloguer protegit al carrer Mallorca Terrassa

La Passat mois juny GMG finalitzar l'construcció D'UN plurifamiliar PROTECTION officielle de lloguer par un joves edifici, promogut Fundació per la Caixa Terrassa appel à Habitatge. L'edifici, situat al carrer Mallorca 59, Cantonada amb el carrer de Marie Auxiliatrice de Terrassa, se ha Construit une parcelle propietat Conseil municipal sur lequel se ha constituït une dret de 63 anys surface pour d ' aquesta Fundació. L'edifici a 35 habitatges D'UN i amb Aparcaments deux dormitoris trasters i, i també se ha previst une aparcament de Bicicletes à l'usine de Baixa botanique comunitari amb i espai par un Infantils jocs. GMG a plantejat un mois vegada Projecte durable, dissenyant i calculant une edifici bon Comportament énergique de Baix Manteniment i amb une Optim i Rendiment entre le coût ci-dessus avantages. Le coût pour la construction mig a estat de 712 € / m2 i la seva RELATION utile entre surface i construit a assolit non excellente 79%. Le DISTRIBUCIO dans Passeres fa possible accedir als 35 habitatges amb une únic nucli d'extérieur abaratint échelle els implícits dels coûte espais comunitaris i els ressources concentrant d'aïllament i els realment ACABATS dans espais habitables. Se ha Installat un seul système centralitzat producció du réchauffement calefacció i aigua d'à partir d'une chaudière à gaz d'une grande efficacité, Collectionneurs Solars d'una Capacitat d'cumul majorada i système d'DISTRIBUCIO amb intercanviadors d'individus par plaques i Habitatge Comptadors chaque mois que Fara énergie possible gestió de l'edifici, dels énergie reduint taux inquilins. Tots els habitatges chaleur d'air d'renovació système Disposé recuperadors amb i estenedors Propis que reduiran la consom énergique. Par aïllar embolcallat amb l'edifici se ha une TERMIC en dehors du système d'aïllament de Sto Therm 8cm gruix, plaques utilitzant de poliestirè NEOPOR que contenen grafit. D'aquesta façon se ha mitjana aconseguit un coefficient de transmission thermique de 0,26 W / ºCm2 qui suposa une augment de mois de 100% à l'égard de l'aïllament TERMIC Exigit pel Codi Tècnic de l'edificació. L'énergique de consom par un calefacció de l'edifici s'estima en sommes-nous 31 kW-h / m² qui suposa quelconque REDUCTIO 45% sur la mitjana actuelle dans edificis travaux residencials d'nova.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logement collectif de commande privée

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-11-16

Fecha del certificado final de obra 2012-06-29

Dirección carrer Mallorca, 59 cantonada Maria Auxiliadora, 157
TERRASSA
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • ENRIC GARCÉS IBORRA
  • TONI MAS BALLESTER
  • GMG Plans i Projectes, SLP
Promotor
  • FUNDACIÓ HABITATGE LLOGUER DE CAIXA TERRASSA
Entrepreneur
  • CONSTRUCCIONS BALDÓ, SA
Otros técnicos
  • ANTONI GIMÉNEZ CARNÉ