Prix

Habitatges 140 par un joves i Barri Equipament la Sagrera

Le Projecte de l'Equipament "Vivendes par un joves à La Sagrera" est realitza la parcelle • l'Qualificada que 10HJ dans le plan urbanistique spécial "volumétrique Ordenació de 10HJ La Sagrera" seva pertanyent à la phase I, desenvolupada par corresponents les PMG i Pla urbanistique spécial modificació.

Finaliste
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2007
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Camp del Ferro nº 1
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Carles Vinardell Puig
  • Luis Alegre Heitzmann
Promotor
  • REGESA
Entrepreneur
  • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
  • Josep Hierro