Prix

Piscine Salle d'esportiva coberta i

Je Coberta PISCINE CHAMBRE ESPORTIVA Premia de Mar L'objecte Nouveau Equipament és instal·lacions les compléter Piscines Municipales les étants amb ja piscine rétractable nova coberta, les D'guiades de grande salle Esportiva sels, vestidors i d'altres espais complementaris. La dimension du programme, 4328 m2 construïts, située sur un terrain 2622 m2, oblige une mue solució intégré compact. Le Projecte vol intégrer piscines chambre, coberta rétractable conjunt de l'edifici, rôle de plus que volumetria com fa à dels percepció intérieures ESPAIS. La forme concave de la volta rétractable est recolza sur le coberta convexe qui cobreix la salle de esportiva Donant continuïtat als volums Tant des com de l'étranger de l'intérieur des. Le percepció de conjunt est Manté quan la piscine est descoberta. Le volum d'accés, sur espais socials i els d'activitats guiades sont situés, est juxtaposa les esprits de leurs sels, i est liée amb aquestes mitjançant Obertures continue de permeten l'percepció tot le complexe des des passadissos i sels. Le nucli d'accés i comunicació verticale est une connecta l'edifici Vell mitjançant un tunnel travessa la carrer i Permet Utilització conjointe de vestuaris i instal·lacions.

Présenté
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Francesc Mas i Abril, 16
Premià de Mar
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • Jordi Cadevall i Solé
 • José González Baschwitz
 • Taller d'Arquitectura i Territori, SLP
Promotor
 • UTE
 • Pool Gestora Esportiva SL
 • Club Natació Premià
Entrepreneur
 • EUROCASA SL
 • URBAJA SL
Otros técnicos
 • Oriol Vidal Moreno
 • Joan Manuel Navarro Bastidas
 • Ramón Auset Mongay