Prix

Edifici annexe au PIEC Cirera. Menjador

GENERALITATS

L’objecte d’aquest Projecte és la creació d’un edifici annex al CEIP Cirera, situat a l’Avinguda del Corregiment nº 57de Mataró, a fi i efecte de col•locar el menjador i cuina del centre així com l’AMPA i la zona de vestidor del servei de neteja i magatzem,

CONDICIONANTS

L’edifici de l’escola és un edifici lineal graonat que comença amb dues alçades a la zona de l’avinguda del Corregiment i acaba amb quatre alçades al carrer de la Pólvora. Aquest graonat també es reflexa a l’espai exterior, desenvolupant 3 zones de pati a diferents nivells.

La ubicació del nou menjador es col•loca a la primera plataforma que és la d’accés a l’escola, tant a nivell peatonal com rodat, ja que existeix també una zona d’aparcament pel personal docent.

La seva superfície útil interior és de 210.92 m2, 69.30m2 exteriors i una superfície total construïda de 309.69m2.

LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA

S’ha realitzat un edifici amb una volumètrica compacta a fi i efecte d’ocupar el mínim de superfície i ser respectuós amb la vegetació existent.

El projecte també reordena els espais exteriors dels voltants de l’edifici, configurant un límit clar amb la zona d’aparcament contigua, deixant un pas per la part més propera a carrer que comunica l’aparcament amb l’entrada de l’escola, i la ubicació de l’edifici al límit del parterre que comunica amb la planada inferior fa també augmentar la seguretat de la zona.

La proposta permet construir un edifici que s’ajusta a les necessitats actuals però que també s’adequa a les previsions futures ja que la seva estructura permet aixecar una planta més.

El projecte:

El projecte està clarament composat per dues franges pròpies de l’edifici i una tercera de comunicacions exterior. Dos volums rectangulars formen l’edifici (el servidor i el servit) que llisquen per a crear les zones d’accés i sortides.

La primera cruixia de pilars és on es desenvolupa el porxo d’entrada i sala menjador, col•locada paral•lela i enganxada al muret de fa de límit de talús, essent la zona de millors vistes i tranquil•litat.

La segona cruixia de pilars és on es col•loquen la resta de peces, tant servidores del menjador com les que no ho són, les servidores tenen una comunicació directe i les que no mitjançant accés exterior a través de la tercera franja que és només una franja pavimentada de passos i accessos.

La tercera cruixia que és la que té tots els serveis es col•loca més propera a carrer a mode de filtre del mateix al menjador tant a nivell de visuals com de sorolls.

L’accés al menjador es realitza encarat a l’entrada de l’escola, per la mateixa zona de pati, a través d’un porxo cobert, d’aquest s’accedeix al vestíbul i també és per on es dona accés a la zona de banys per primària.

El recorregut dels més grans es continua per la zona de recollida del menjar que es realitza a través d’un taulell-passa plats que dona directament a la zona de cuina, i desprès es dirigeixen a les taules, en finalitzar es fa el recorregut invers: al final del taulell es deixa la brossa en una zona habilitada amb recollida selectiva, es torna al vestíbul i es surt.

Els més petits tenen un altre recorregut ja que se’ls serveix el menjar a les taules així doncs entren pel vestíbul, continuen fins al bany col•locat al costat de la zona de menjador al final de la sala per rentar-se les mans i d’allà a la zona del menjador que està situada al final de la sala conjunta separada per unes mampares, després realitzen el recorregut invers.

L’accés a la sala per l’AMPA es realitza per la part del porxo i es pot accedir al bany contigu ja que l’ús d’aquesta sala té un horari diferent al de menjador.

L’accés a la cuina es realitza pel passadís exterior, té comunicació directe amb l’aparcament, es desenvolupa en tres àmbits i un quart corresponent al personal de menjador (bany i vestidor), s’hi accedeix per la primera zona que és una zona de magatzem d’aquest s’accedeix al segon àmbit, la zona de cuina, on es realitza la manipulació del menjar que porta el càtering i petites preparacions d’aliments, així com la neteja dels estris de cuina, d’aquest s’accedeix al tercer àmbit que és la zona de l’office, des d’on es serveix el menjar a través d’una barra de bar.

L’office comunica també amb la zona de banys del personal de cuina i menjador que consta d’una zona per deixar la roba i un bany amb dutxa.

L’accés als vestidors de neteja es realitza a través d’aquest passadís exterior i s’ubica al final on també té sortida d’emergència del menjador, també s’hi ubica la zona de canvi, un bany, un abocador i un magatzem pel material de neteja.

Per evitar que l’edifici sigui un tap visual des del carrer es fa una zona de vidre de relació de la zona de cuina amb el menjador que coincideix amb les obertures de les dues façanes fent una relació visual tant interior com exterior.

Els colors:

La composició cromàtica també és molt clara i senzilla els dos cossos que conformen l’edifici tenen dos colors diferents, el servidor que dona a carrer es tracta amb un acabat pintat de color blau amb formes circulars de blau més fort jugant amb el nom del centre a modo de cireres i que queda bastant dissimulat amb el color del cel, color que entra també cap a l’interior del menjador i l’altre cos és de color blanc llis, amb una gran obertura ( finestra mirador) protegida per unes lames vertical que filtren la llum en diverses hores del dia.

El terra es realitza amb terratzo de color gris i el sostre està format per pladur continu blanc que emmarca unes grans zones de plaques acústiques de fibres.

Les mampares de separació de les zones es realitzem amb color taronja molt lluminós que combina molt bé amb el blau i blanc de les parets.

Présenté
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Bâtiments d'usage non résidentiel et de commande publique.

Uso

Dirección Avda .Corregiment, 57
Mataró
Barcelona (Espagne)

Autores
Promotor
  • Ajuntament de Mataró - Manteniment i Serveis
Entrepreneur
  • SIMOD CONTROL S.L.
Otros técnicos
  • ALCAT
  • Jorge Blasco