Prémios

35 Habitatges d'HPO para promoció Santa Rosa Santa Coloma de Gramenet

1. Antecedentes i SOLUCIO volumétrica APROVARAM. É tractava de projectar uma edifici d'Habitatge amb social, uma máxima Aprofitament nas nome d'habitatges, em um terreno de allargada rectangular i AMB alçada máxima muda de Nomes baixa três plantes planta eu faço xixi. O enredo é ubicat em cantonada dois carrers amb ordenació d'alineació estrada. O mês para mês Façana llarga 50 metros, correspondem à l'Avenida Santa Rosa, amb um desnivell aproximat als três metros entre dois Extrems els. L'altre Façana mês carrer de aproximadamente 20 metros d'allargada Curta é sensiblement pla baix nivell o mês de carrer altre. Em um Principi vai pensar l'edifici divisão na Varis amb cossos Nuclis d'Acces independentes, adaptant-the rasant para Santa Rosa de l'avinguda; però aquesta solució, limitava substancialment o nome d'habitatges i l'edificabilitat todos. Per tant, aprofitant los Ordenances pròpies de l'alineació estrada, Donat não superava l'Alçada três metros entre els extrems, S'ha OPTAT por pedido l'edificació um sol volum, admissão geral para situant l'l 'edifici pel lloc dimensão de nivell mês elevat, amb la coisa qua, tota a planta do chá da planta baixa de classificació S'ha pogut alocar em US d'Habitatge, reservant Comercial dos EUA i l'l'accés para Aparcament, por planta "soterrani" sobresurt um nivell de VORERA pel carrer inferior nivell. Malgrat que é Tracta d'un edifici ubicat zona d'ordenació d'alineació estrada, S'ha projectat com se fos um edifici em edificació Aïllada, aprofitant são veines parcela • les ocupades Urba per un gar d i Pel pati 'um centro escolar. Por resolver centro escolar da Mitgera, S'ha retirat per l'edificació na planta baixa, pés de pato para limite de edificável profunditat de l'Avenida Santa Rosa, que aconseguint pós Façana Tingui o desitjada continuïtat, amb-los mateixes caractéristiques Façana principal. Cal per fer Esment que impedem a planta "soterrani" menor do que sobresurt não semblés rasant petita desproporcionadament em volum Conjunt geral, S'ha Donat tractament mateix fora da planta baixa, tal d'augmentar per l ' alçada visuais des carrer. 2. Prestação INTERIOR DELS HABITATGES Amb a intenció d'aconseguir um Maxim Aprofitament, i Donat o profunditat edificável de 16 metros Permet ho, els habitatges s'han disposat simetricamente, ocupant tota l allargada deles façanes dívidas, amb um centro distribuidor Passadis. Aquest tipus geral fet distribució vol i lembrar S'ha inspirat humilment em distribució de l '"Unité d'Habitation". Em um Principi i tal com está indo atorgar municipal Llicència, aquest Passadis distribuidor central de connectava tots amb ELS habitatges lhes Comunitàries gere e lida escalas, as d'ascensors nucli, i UNS interiores patis de visuais Comunicació i i il • luminació ventilação natural, exclusivo os similares da área Comu para eles Eixampla escalas de Barcelona. Dissortadament, proces burocracia administrativa de Qualificació d'Habitatge protegit tem omplert aquest tallafocs Central Passadis de frete, que prejudicam sensiblement l'Efecte que é pretenia aconseguir. Eliminação aquesta Amb tudo, totes les dels habitatges dependências, incloses los cuines, directament foi ao ar a eles façanes diretores, sentido patis interiores. Els ascensors barbatanas fazenda chegar Coberta planta per l'accés a facilitar as estenedors. O nome completo d'habitatges é de 35 unitats. Vuit até à Baixa i nou cada planta pee planta. Os úteis superfície interna dels habituais habitatges promoguts por Gramepark é voltant dels 75 metros, que correspondem a três dormitoris habitatges tipus dois banys, i CUINA o Menjador-estar. Tots els habitatges construïts tenen amb programa aquest uma superfície d'Entre 67 i 76 metros utils para Com exceção da, dels habitatges quatre situats para extrem Passadis, amb Façana a l'avinguda Generalitat, que são a voltant de 80 metros mês. 3. paramètres CONSTRUCTIUS A estrutura é pilars edifici convencionais de Formigo murs i amb Forjats reticulares. Cal fer Esment que no les plantes destinades para Aparcament, o Forjat ESTA realitzat amb banyeres recuperáveis ​​que doa uma nivell d'acabat molt millor que Forjat convencional. Perimetrals Els murs Tambe será executats soterrats encofrats per lados "dames" malgrat que as indústrias Alguns tenen um alçada mês de 6 metros em lloc d'emprar murs tela podadas causa Munt de problemes de filtracions traseiros. Os dels Disseny interiores habitatges i els materiais são o mateix nivell els podar tenir habitatges els de lliure renda Ciutat: Um mês de estar de 20 metros, um cuina voltant independente de 10 metros, a principal dormitori bany tipus "suite" amb Incorporat dois meses dormitoris i AMB uma comu bany segon. PAVIMENTS telhas em tot l'Habitatge, aplacats um tota telhas Alçada em cuines i Banys, FUSTERIA chicote envernissada dentro, fora FUSTERIA i Persianes d'alumini Lacat bona qualitat, Aquecimento individualmente por RADIADORS eu misturei caldeira a gás i un bon equipament de cuines i Banys. Malgrat no momento d'você aprovació de rostos Projecte não era obligatori, gaudeixen d'els habitatges um deles instal primeres • lacions para Ciutat amb energia solar Solars as placas Coberta por um l'escalfament de l'Aigua SANITÀRIA . Zonas Les são tractades Comuns do amb mateixa l'Dignitat que dels internas habitatges. Des de l'ajuntament S'ha Pretes sempre oi haguessin não diferències entre Protegits habitatges amb els els de lliure renda Ciutat. Els materiais de Façana Volen Gaudir bona durabilitat I Fácil manteniment. Per aquest Motiu em Promocions totes les d'Habitatge protegit municípios, semper s'han descartat los façanes monocapes AMB AMB ou Prefabricats Pintats, i S'ha OPTAT por alvenaria, que aquest cas singular é colorido blanc. Criteri També amb el mateix o Socol terra des até The Sostre de baixa planta é revestit Natural Pedra Polida amb amb tractament anti-graffiti, de Neteja Fácil I bona durabilitat. 4. paramètres CONSTRUCTIUS L'edifici uma área total construída de 5.623,10 metros parcelas: 2.120,10 corresponen uma les plantes dívidas semi-soterrades, destinades a l'ús d'Aparcament um i loja petit, i 3503 em rasant, corresponen a l'ús EXCLUSIU d'Habitatge. O custo total do construcció (LIB l'IVA) vai Tenir a importação definitiva de € 3,112,822.28 (incluído Serviço de 19% do GG i BI), o que representa um mig Preu qua unitari tot l'edifici 553 , de 57 euros por metro moldura, que é considerado um molt correcte pote de importação.

Apresentado
Prêmios Habitação Social Catalunha 2009
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Dirección Avda. Santa Rosa nº 1-13
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Nadal Estrada
Promotor
  • GRAMEPARK SA
Entidade empregadora
  • MMM, construction SL
Otros técnicos
  • Àngel Rodríguez González
  • Vanessa Campos Bonilla