Prémios

Ele remodelació de l'Antiga Estrada Nacional II

S'ha considerat primário Millorar o connectivitat, a relação i l'l'Accessibilitat dels dois costatsde parte tant Antiga estrada por veículos Vianants com dels dels. A avenida é tipus resol sectio uma calçada dois Carrils i voreres asimètriques arbrades, amb nous Vianants i Passos uma ciclovia. Els marges Volen deixar de ser uma fronteira Território. S'ha OPTAT per resoldre o Trobada delsdos costats o amb estrada propostes los següents: creació d'uma rotunda encreuament amb l'l'avinguda Turo por resolver o continuïtat de dels pas dels Vianants i els girs veículos. Ele remodelació o talus i carrer de les Escoles. Acredita-se recorreguts nous i murs de contenció, por Millorar atravessar permeabilitat do tecido urbano. Reforma deles Escales de l'Església per l'angost remover pas subterrani. Ele solució a diferença de nivell de carrer de la Riera de la Font rampes i amb amb murs continuïtat dels talussos de carrer de les Escoles. O ILLUMINACIO S'ha resolt columnes d'alumini amb amb diferent altura projetores especificado por cada espai. L'enllumenat deles escalas consisteix em uma banheira linear, um Dibuixant que coloca l'creu Església.

Finalista
III Exposição Arquitetura Maresme
Datos

Modalidad Intervenções em espaços exteriores.

Uso

Dirección Mongat
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
  • Antonio Montes Gil
  • Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Promotor
  • Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Ajuntament de Montgat
Entidade empregadora
  • COPISA
Otros técnicos
  • Elena Fontal
  • Josep Bayo Martínez
  • Susana Casino López
  • Jordi Navarro Majo
  • Eva Bernadí Murcia