Trabalhos

Habitatge Terrassa

ESCRITÓRIO LOCAL de Terrassa L'qualquer ano de 2005 passará a assinar pela primeira col·laboració conveni entre o Departamento de Meio Ambiente e Habitação da Câmara Municipal de Terrassa a Generalitat il ', relatiu da implantação no Municipi d'una ESCRITÓRIO D'Habitatge. Em suma conveni aquest els veio para substituir dentes anteriores reabilitação Gabinete Comum Convenis d', onde você ambdues administracions col·laboraven por unidade ao campanyes els per públicos ajuts facilitar a reabilitação d'edificis i habitatges, ia l'també tempo tem Servit per reconèixer i Mitjans meses fornecer a taberna que veio desenvolupant Habitatge Terrassa d'ja d'único escritório Atendimento ao Cidadão em materia d'Habitatge. Dins d'aquesta escritório s'inclou a UAB Mediació por o lloguer social. Aquest servei vai começar a Terrassa l'qualquer 1999 com a Servei Jove d'Habitatge i, a partir de 2003, vai ampliar dificultat d'altres col·lectius amb l'accés para Habitatge. També l'qualquer de 2005, em nouveau Pla marc pel Dret Català a l'Habitatge 2004-2007 vai designar um Conveni de col·laboració entre a Generalitat de Catalunya (mitjançant a Direcção-Geral de Habitatge i Secretário-Geral Joventut), Adigsa, i Terrassa Conselho Municipal da Sociedade Municipal d'Habitação de Terrassa, por o marxa inn - no cas de Terrassa por o manteniment i consolidació - Programa de acordo com a lloguer social com a intervenção. Aquest Servei de l'actualitat o Mediació para gerenciar três persones i Manté Vius 820 contractés de lloguer. L'qualquer 2008 está indo traslladar la seu d'Society of Municipal de Habitação, gerido pela l'Escritório d'Habitação Local, desde Millorar per l'Atencio Ciutadans i als para oferir um qualitat plus em servei. Concretament vai nova obrir escritório no Vapor Gran Terrassa, amb amb RECEBER Capacitat um por mantenir 4 persones amb d'atenció ao público taula, nas Ciutadans ser podadas assim atesos asseguts individualitzada i, i 4 sais visitar. Durant els darrers Exercicis s'han realitzat lhes Tasques que está detalhando: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Ajut l'accés para a cama. i Mistos gestões 0 119 21 21 45 27 111 344 Cèdules habitabilitat 421 454 523 664 660 674 655 4101 TEDI 169 78 73 84 45 34 0 483 Relatórios Int. Idoneïtat 43 15 7 18 15 26 0 124 Ajuts Rehabilitació / Ascen. 73 93 82 54 79 41 0 422 Ajuts lloguer 72 144 344 972 958 1.200 699 4389 RBE 1.176 561 616 579 2932 Contractés de celebrats lloguer através Servei de Mediació: Total anual 2003 236 2004 243 2005 185 2006 171 2007 171 2008 276 2009 270 2010 294 2011 253 Total 2.099 O nome do ateses visitar també S'ha anat incrementant qualquer rere qualquer, por isso s'han triplicat des 2005-2011: Ateses Visites 2005 13484 * 2006 14832 * 2007 12543 * 2008 15461 * 2009 26445 ** 2010 31723 ** 2011 40969 ** Total 155457 * Presencials, telefòniques i telemàtiques. ** Els anys 2009, 2010 i 2011, 20.000 atencions mês são presencials, i subtração, telefòniques ou telemàtiques. Aquest Darrer quaisquer hem FET 2012 atencions personals 20.158 (12.360 presencials i telefòniques 7798). Els serveis de l'escritório local para hem gestionat durante 2012, às 30 novembre filho els següents: Cèdules d'habitabilitat: Este gestionat por um ia administrativo i s'han tramitat Tecnica 430 cèdules. Ajuts por o pagament de lloguer: Hem gestionat 520 expedientes, tenint en compte que é Nomes processo Podien els expedientes que quedaven Vius de l'toda a 2011. Renda Básica d'Emancipació: Os gerenciados 2 persones i Manut 1.256 expedientes Vius. Record of Sol·licitants d'Habitatges Oficial Protecció: Oi afirmando inscrits 2985 sol·licitants, d'este s'han inscrit aquest 960 em 2012. Ele reabilitação: Este gestionat por um ia administrativa Tècnica mateixa responsável pela tramitação deles cèdules d'habitabilitat. Aquest 2012 s'han tramitat dois expedientes d'ajuts 7 expedientes d'Relatórios TECNICS d'Edificis i 3 expedientes d'Relatórios Estagiários d'Idoneïtat.

Vencedor
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Escritório local de habitação

Autores