Awards

It Recuperació d'un tram Mataró's Wall

Introduction Among els mesos febrer i juni 2005 i els mesos 2006 setembre fins of the febrer 2007, is portaren to terme els treballs of conservació i restauració d'un tram de l'antiga wall, dating from segle XVI, situat between baixada of them Escaletes i Carrer Hospital, the Plaça de Can Xammar, Mataró (Maresme). Donated the Localització of conjunt dins d'un espai urbà, els per principals Objectius the inn seva value are the seu enteniment Didàctic i gaudiment visual públic per pel passejant Plaça Nova. Criteris L'assoliment dels Objectius anteriors Hauran of guarantee in qualsevol cas, correct arquitectòniques subtract conservació of them originals. Així, general proposta of conservació is based on Màxim to respect the originals materials els i les diverses seves Constructives phases. Per això, lime highlight the peculiaritat of conjunt in tenir them seves Constructives phases clarament diferenciades, fet that realça i Doña conjunt propi architectural value, the vegada that és un document viu the Historia de la Ciutat. DESCRIPTION MATERIALS BREU DELS CONSTRUCTIUS Bàsicament the Totalität of the wall is compost morter of calç, granite pedra i maons area. També s'observa the Presence of Revestiments of calç i sorra in Àrea determinades of the wall. ESTAT of conservació OF CONJUNT The problem conservació great month to subtract them arquitectòniques és plantegen bàsicament of Físic caràcter, produit per accions antròpiques Constructives to llarg the temps. The reaprofitament of the construcció per mur d'edificacions adjacents és the main cause of materials constructius els presentin originals talls, Forats i diverses erosions. L'Overture finestres i canalitzacions i l'encastament of bigues i suports various (ferros, shafts, etc.) have comportat l'Alteration month Important dels materials of conjunt originals. A factor altre d'Alteration Important, com a consequence of architectural reaprofitament are Reparacions them has sofert the wall. Així s'observen scattered in the original mur multitude of materials constructius aliens, com ràpid per exemple Cement, Portland Cement, guix i moderns maons. D'altra band originals constructius propis els materials is presented erosionats i desgastats in seva surface. The pèrdua quasi generalitzada dels Revestiments that cobrien the conjunt of the wall has propiciat through climatològics factors, l'Erosio dels pads pedra com seu també morter of rejunt. Això s'observa per the pèrdua surface consistency pedra i baix tant role nivell in Àrea algunes, the morter of rejunt. Als Respecte Revestiments originals faces conservats també is present considerable surface desgast amb.

Winner
XI Edició del Premi Puig i Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Plaça de la Muralla
Mataró
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Àtics SA