Prix

Il Recuperació D'UN tram mur de Mataró

Introduction Parmi els mesos febrer i juni 2005 i els mesos 2006 ailettes de setembre du febrer 2007, est portaren à terme els Treballs de conservació i Restauration D'UN tram de l'antiga mur, datant du XVI segle, situat entre Baixada d'entre eux Escaletes i Carrer Hospital, la Plaça de Can Xammar, Mataró (Maresme). Don de l'Localització conjunt dins D'UN espai urbà, els par les directeurs Objectius la valeur auberge de seva sont les seu enteniment didactiques i gaudiment públic visuelle par pixel passejant Plaça Nova. Criteris L'assoliment dels Objectius de Hauran de garantie qualsevol CAS, arquitectòniques correctes soustraire conservació d'entre eux originaux. Així, proposta général de conservació est basée sur Màxim de respecter les matériaux originaux els i les Diverses Seves Constructives phases. Par Aixo, de la chaux en surbrillance le peculiaritat de conjunt dans Tenir les Seves phases Constructives clarament diferenciades, fet que realça i Doña conjunt propi valeur architecturale, l'vegada que és document de l'ONU Viu l'Historia de la Ciutat. MATÉRIAUX DESCRIPTION BREU DELS CONSTRUCTIUS Bàsicament l'Totalität de la paroi est du compost morter de Calc, le granit pedra zone i de maons. També s'observa présence de Revestiments de Calc i sorra dans determinades zone de la paroi. ESTAT des conservació DE Conjunt Le problème conservació grand mois pour les soustraire arquitectòniques és de bàsicament plantegen de Fisic caractère, produit par Accions antròpiques Constructives à Llarg les temps. Le reaprofitament de la construcció par mur d'edificacions adjacents és la principale cause de matériaux constructius els originaux presentin talls, Forats i Diverses érosions. L'Overture finestres i i canalitzacions l'encastament de bigues i suports divers (Ferros, arbres, etc.) ont comportat l'altération mois dels importants matériaux de Conjunt originaux. Un facteur d'altération altre importantes, com conséquence de reaprofitament architecturale sont Reparacions eux a Sofert le mur. Així s'observen dispersés dans la multitude de mur originale des matériaux constructius étrangers, com de diagnostic rapide par exemple, le ciment Portland, guix i maons modernes. D'originaux de la bande de altra constructius Propis els matériaux est présentée erosionats i desgastats en surface de Seva. Les pèrdua quasi dels generalitzada Revestiments que cobrien l'conjunt du mur a propiciat par des facteurs de climatològics, l'Erosio dels plaquettes pedra com seu també morter de rejunt. Aixo s'observa par la cohérence de pedra surface de pèrdua i Baix Tant rôle nivell dans algunes région, le mortier de rejunt. Als originaux Respecte Revestiments visages conservats també est présent considérable desgast de surface amb.

Gagnant
XI Edició del Premi Puig i Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Plaça de la Muralla
Mataró
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Àtics SA