Awards

24 Habitatges al carrer Carders Barcelona

In a singular emplaçament between two grans i nous BUITs urbans producte of the casc renovació antic ciutat is construeix edifici com este consequence of the financial PROTECTION two cases velles you existents. Això you consequencies molt favorable tant per als two urbans espais that així segueixen sent two fondre's sense in d'excesives dimensions, per the qualitat com dels habitatges of reduïda measure that gaudeixen Magnifiques d'unes dress on you two grans places. L'examen of l'estat of conservació dels two protegits edificis, ens will carry them to mantenir solament façanes dues in angle dels antic immobles to be unrecoverable tot the remainder. From d'aquí, i per a quasi semper avoid painful situació d'edifici nou amb pell antiga per davant com if fos a vel, is going composat edifici Projectar one per three fish per al'exterior is reconeixessin them façanes d' Estuc conservades, the interpretació of mitjanera clàssica of totxo vist amb Forats afagits, i galeries of the conjunt of FORMIGO, retranquejades i amb girs completing the nova edificació. L'objectiu és arrive at the compact rock fragments per sum of three ben ensamblats. It aquesta tripartite composició persegueix l'obtenció d'un volum sòlid, edifici senser, construcció of veritat, which resolgui arquitectònicament aquest suggerents conflictes of d'èpoques contrastos i temps, which is in els antics donate them ciutats helmets. Com A consequence peculiars i s'obtenen interiors accurate. Les estàncies is qualifiquen al'entrar in amb contact surfaces of periferies diferents them. Each apartament, dintre general périmètre i complexe així definit, troba the particular seva seva privileged RELATIONSHIP i amb Magnifiques dress them exteriors.

Mention
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2007
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección C/ Carders nº 34-41
Barcelona
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Garcés
Promotor
  • Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona (PMHB)
Contractor
  • Construccions Solius S.A.
Otros técnicos
  • Jordi Lleal
  • Jaume Falguera
  • J. Ignacio Eskubi
  • Meritxell Inaraja