Awards

Habitatges 80 (40 + 40) official PROTECTION (HPO) to Salou, Tarragona

Salou is a municipi is situat troba the Catalan coast, to the south of the Ciutat de Tarragona. Ia uns Parallela the coast 25km away, emergeix amb mayors superiors als 1000m the Serra de Prades. In trobar-se amb them muntanyes, l'air humit Procedent sea is obligat veu to ascendir, i condensant perdent temperature steam as pluja. L'aigua baixa per their fortes pendents of them muntanyes regulates velocitat seva in passar per les Valls i is distribueix, Website Address nou in the sea in diferents rieres walking the flat fertile. Aprofitant l'orography, aquest cicle that periòdicament is repeteix has caracteritzat secularment agrarian producció of Places. In consequence, estem a paisatge that s'estén pel Territory amb els provides resources aquest li, li i l'interprets sentit donates to diferents scales. The agricultural model lògica i la seva Interacció amb els cicles naturals contrasts amb l'inhibició dels models of Creixement urbà. Per a aquests the Territory is a espai Físic on implant-se, i respon habitualment resultant how a impostada ordenació. In concurs is demanava Projectar 80 official PROTECTION habitatges a situat emplaçament to nord of Salou. Plantejat com nova urbanitzada frame s'imposa als traçats Agricoles preexistents the nou lloc s'origina from parcelles minds that contenen aïllats edificis disposats ortogonalment. The rules of planejament iguals defined two blocs to cantonada d'one of the Balearic i in contact amb el nou parc. Amb plant 15x52 m, disposava cadascun d'favorable orientació a l'assolellament the interior. Amb els aquets antecedents in the Porosität is question the Interacció i amb el medi, ia on s'aposta per un Territory waterproof month i Creixement ràpid, the planteja proposta ask them als espais entremitjos to them transicions, Llindars als ... com to pont or enllaç per a establir continuïtats i do not estancaments, obrir intentant significant els i conceptualment límits between diferents Realitats. In consequence, the projecte proposa one escales Teixit amb Varies d'intervenció, amb one social habitatge d'program desenvolupa them seves Propietats of RELATIONSHIP, Construint one Entesa architecture propera i com to suport the realitat de l'usuari. Deu habitatges per plant is distribueixen in each edifici of baixa plant month three, so girant three cap to the tester i mantenint September alineades al carrer is fragmented scraps in parts dues, plantejant així them cantonades i les relacions between els fronts interiors i exteriors the conjunt dels habitatges. A talus lleuger separates them plantes baixes of Terreny, permetent l'input i llum natural air a l'aparcament. In aquest pla inclinat tapissat lligabosc is ground amb un petit bosc de l'estiu pollancres that protegeix sun ponent i vent regularly refreshes the Regió Mistral. At mateix temps, Accessos els i espais comunitaris els is projecten com llocs of RELATIONSHIP, intermèdies zones between els habitatges i l'espai outside. Així the Passarel·la s'entén com one espai of RELATIONSHIP, on a mesh d'acer corrugat respon amb month or menys densitat to them necessitats program (Baranes, gelosies, balcons, rec dropwise ..), podent acollir colonitzacions vegetals that sumats als pollancres, will refresh uns per la seva espais that it will molt orientació estacions Calides apreciats to them. The cost of l's'optimitza work plantejant one únic tipus d'habitatge. Voltant d'este s'articula the central peça is focus on them humides zones i els passos d'instal·lacions, organitzant-seva is to vegada in dues diferenciades parts: 1) accés, cuina, menjador i be i 2) les dues habitacions amb el bany that inclou rentat area. Is a habitatge that Gaudeix of dues orientacions oposades i planteja a cross Sequence espais d': Passarella habitatge i Terrassa, which provide it with versatilitat i adaptació vinculades a l'ia ús climatiques circumstàncies them. The transició between cadascun aquests d'espais is planteja des Condicio the pròpia seva atenent als Paramètres d'espai, i llum temperature. D'aquesta way s'entén habitatge pores l'i passant com one element that Matisa the RELATIONSHIP between exteriors públics els i privats: Forats month petits to Passarella canalitzen l'air, control llum i dress them; i one month overture great cap to Terrassa, organitzada into three parts: pas, banc i ampit that permeten recolzar two possibles posicions taula. The wide terrassa program habitatge i Disposa l'ombres i transparencies suggerint sistemes climàtic passius of control. Finalment the proposta is construeix amb senzills materials, econòmics i baix manteniment, però amb one curosa disposal all i execució. Materials which is mostren such i i com són that responent to funcions determinades, evolve in sync amb el pas temps, atenent to them condicions de l'architecture i acceptant that the power of life, allò imprevist that esdevé quotidià, preval month that qualsevol Planificació provided.

Winner
Awards Social Housing Catalonia 2012
Datos

Modalidad Multi-occupancy residential buildings

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-06-10

Fecha del certificado final de obra 2009-10-13

Dirección Parcel•la I Sector 5 Emprius –Sud
SALOU
Tarragona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Toni Gironès i Saderra
Promotor
  • Belen Ortega Gonzàlez ( Foment Immobiliari Assequible S.A.U/ Fundació Obra Social La caixa
Contractor
  • Tarraco (Javier Fracua Ferrer)