Awards

Spaces of trobada, barri of Campclar of Tarragona

Spaces of Trobada is an emblematic equipament des punt of view of architectural ia reflex de l'esperit of Llei Barris: integrator, sinèrgic, sustainable, respectuós amb el medi ambient, i participatiu accessible. Ubicat the barri of Campclar of Tarragona, l'edifici destinat to formació i l'ocupació és one of them actuacions Integral star Pla de Campclar that amb a global inversió of 14.992.143.64 € d'euros, has ajudat transform the barri. Campclar is a nombrosos dels barris of Polígons d'habitatges sorgits of them Onades migratòries dels anys 60 i 70 caracteritzats per una escassa dotació d'equipaments comunitaris, a commercial activitat baixa i one-armed of urban Cohesion amb one paisatge sovint degradat i amb one realitat social marked per l'school absentisme, the handless of Teixit associatiu Social Cohesion i problemes. Integral Pla de Campclar has estat a per revulsiu the barri in els Àmbits in què treballat s'ha: urbanistic, commercial, social, mediambiental i i foment of the ocupació formació. S'han dut to terme Intervencions per oxygenate diferents espais degradats i in condicions evils d'habitabilitat, actuacions per afavorir integrat of col·lectius amb evidents símptomes d'EXCLUSION social, programes per Millorar the formació i l'ocupació dels residents, accions per l'Associativa promote the convivència structure Millorar i i s'ha dotat the barri dels equipaments necessaris per al seu desenvolupament. The projecte d'Spaces of Trobada, com a wide paisatgística i xarxa urban regeneració the dotació d'espais públics of recreació, oci amb i met a great equipament of contemporani caràcter that gets the paisatge existent, creant one month RELATIONSHIP fish amb les importants of the municipality, the urban structure seva i millorant the paisatgística qualitat i condicions them ambientals the barri of Campclar. A l'àrea on abans hi havia descampats that desvertebraven the Gothic, ara hi has a central area full of life serveis. L'edifici, 2,000 m2 aproximadament, distribuït between baixa plant i dues plantes d'alçada, salt Disposa destinades to realitzar tallers i formatius courses d''hostaleria, music, teatre i altres Training Center in diferents Àmbits destinades to afavorir labor inserció . The POSITION de l'edifici is related directament amb solar orientació, so that principals are orientades façanes them to Nord Sud i, i amb Website Address coincideix the geometry of the site. Els mateix Així eixos dels Accessos s'expressen com portant one backbone structure l'edifici. Els tres de l'edifici volums is desenvolupen entorn a recorregut Diafan, Cercant semper la millor solució functional, logic dels espais, institutional caracter de l'edifici, i sobretot, produir architecture of lloc, mediterrània, linked to the tradició constructive simplificat of materials, processos tradicionals constructius i llum i Aprofitament of the dins climate criteris of sostenibilitat. Així doncs, totes les de l'edifici aules destinades to activitats i REBEn courses directly or natural llum that amb l'd'Ajuda donate solar control elements qualitat light i comfortab comfort pels seus habitants, ia the vegada redueixen the consum d 'energy. Altres característiques to note are ventilacions them Creuades, gràcies system passadissos you estàncies communicate totes les i permeten corrents d'air inside l'l'edifici; i the manteniment Fàcil gràcies a l'ús of materials i sistemes constructius tradicionals. The functional criteri has estat baixa organitzar to plant them activitats month obertes a l'Espai públic, l'accés overall, the restaurant's main cuina i, i els vestidors the polivalent room; the plant pee s'hi Disposed them tast activitats de l'Espai d'espai i les aules ritme, així com les sales polivalents i despatxos; i, the segona plant activitats of tallers of them so i despatxos i annexes salts, amb les Terrasses coberta i descoberta com elements of continuïtat dels serveis de l'edifici. It is projecta a higher espai jack is centralitzen coberta on them instal·lacions.

Awards Social Housing Catalonia 2012
Datos

Modalidad Integrated operations

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-04-27

Dirección Riu LLobregat 10
Tarragona
Tarragona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Luis Bañeras- Avantprojecte (Arquitecte Municipal)
  • UTE NADAL i MARCÉ ARQUITECTES SL amb E-SET SERVEIS D'ENGINYIERIA
Promotor
  • Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes S.A
Contractor
  • GULINVES SL ( i altres)
Otros técnicos
  • Josep Maria Llaurado i Valls (CONSBAUER SLPU)