Awards

44 Habitatges VPO a l'antiga Guardia Civil barracks Mollerussa

DESCRIPTIVE NOTES de l'WORK: The projecte is situat troba to vertex sud d'great illa d'equipament esportiu of baixa edificabilitat. Aquesta situació de l'entorn urbà month immediat, juntament amb l'requirement diferenciats d'build two blocs that s'estableix a les bases concurs, determine the criteri d'action amb edificis aïllats. L'edifici consists d'soterrani on a plant is situen two independents Aparcaments that comparteixen ramp d'accés a accés baixa d'plant is located 1m. per on the rasant the three plantes carrer i pee. Els 28 dotacionals habitatges is distribueixen on a comú corridor permet rendibilitzar vertical nucli i configure a strip of servei that Acull the Totalität of them instal·lacions dels habitatges, i Xemeneies of ventilation documents were accessed, alliberant completament them i dormitoris salts. Els habitatges of a sud head is rotated as per d'expand the Màxim them hores d'assolellament conformant, ALHORA, the façana a l'Espai d'ús públic remainder alliberat. Els 16 PROTECTIVE habitatges is defineixen amb habitatges quatre scheme provided per Replà per resoldre's amb one únic nucli vertically. The dóna solució lloc a typology d'habitatge amb façana to orientacions dues that makes possible the millor Aprofitament of Natural ventilation i llum sense necessitat drill-patis of interiors llums. The dels POSITION two permet edificis thinking RELATIONSHIP de l'habitatge amb l'depenent outside the seva orientació i typology. The façana d'accés amb front to C / Cami Vell Miralcamp is presented com continuació of tanca de l'equipament esportiu, incorporant l'l'accés to aparcament i l'accés to the ET In a pla altre, retirat 4.10 m of carrer, apareix the west façana dels habitatges dotacionals. The façana adopts a typology d'overture vertical Proportion between deixant Forjats massissos Panys. Les façanes a sud apareixen a way to corregudes terrasses in voladiu les plantes pee ia way patis in baixa plant. The façana Nord is compost per Obertures vertical Proportion, mentre els adopt dotacionals habitatges terrassa negatiu com. The soterrani plant, designed to aparcament, this unified desenvolupant-is aquesta connexió sota l'Espai comunitari els projectat between two blocs. L'aparcament Disposa 35 places. L'accés pedestrian to soterrani, és through a scale independent CONNECTED d'directament a l'Espai outside. ESTRETÈGIES SUSTAINABLE: Sistemes passius: Per l'guarantee provided aïllament de l'edifici, s'opta pel concepte of warm façana, utilitzant one AILLANT rigid exterior poliestilé per ExpandIT extruït. D'aquesta way s'aconsegueix the continuïtat de l'envolvent Tèrmica façana-coberta. L'excés d'assolellament to façana sud is one correguda resol amb terrassa in voladiu ia the west façana s'adopta the terrassa negatiu com. Sistemes actius: Les zones d'ús esporàdic Disposed d'un d'Control encesa i apagat per system and Motion presence or temporització system. Les aixetes dels sinks, bidets i aigüeres, així equips com els of dutxa, Disposed d'un economitzador mecanisme. Les Waters cisternes dels Disposed of Mecanismes double Descàrrega. A part of them necessitats d'aigua sanitària warming is cobreix amb sistemes of feedb, emmagatzemant i Utilització d'solar energy. Geographic donated the promoció situació of the instal.lació of Disposa calefacció of bitubular per circuit provided rentabilitzar the funcionament seu. L'edifici Disposa d'Sanejament a xarxa of aigües pluvials separating them from their residuals.

Awards Social Housing Catalonia 2012
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-01-20

Fecha del certificado final de obra 2011-05-30

Dirección Camí Vell de Miralcamp 3
Mollerusa
Lérida (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Campos i Garcia
  • Ibon Bilbao España
  • Carlos Gelpí Almirall
  • Caterina Figuerola Tomás
  • aq4 arquitectura
Promotor
  • INCASOL
Contractor
  • Benito Arnó & Hijos
Otros técnicos
  • TYPSA