Premios

42 Habitatges a la Avinguda Vallcarca de Barcelona

El barri de Vallcarca està immers en una operació de reforma urbana en que es preveu produir un gran buit urbà. Aquest edifici, a través d’una proposta d’alta densitat, es planteja com a solució per a la reallotjar les vivendes.

L’edifici es fragmenta en tres cossos, organitzats horitzontalment per la planta baixa de República Argentina i en profunditat pels passadissos que van de la mitgera al tester. D’aquesta manera, es disminueix el impacte visual cap a la vessant del parc Güell i el viaducte. Els tres cossos reben un tractament diferent (materials, obertures...) que reforça la seva independència.

Tres són les claus per a reconèixer el projecte. Primer, el seu caràcter urbà, operació de buidat i acumulació. Segon, la complexitat del solar, topografia extrema, túnels de metro, etc. Tercer, la declaració del edifici com a imatge d’una pendent i com a imatge final d’una franja urbana que uneix la plaça Lesseps i el pont de Vallcarca, una distància d’1 km.

Els següents punts resumeixen les claus descrites i en sumen sis més per a la total compressió del projecte:

1. PROJECTE URBÀ: Peça que precipita com una reacció química la densitat del barri sobre el solar del projecte. Operacions urbanes de buidat i acumulació.

2. CONDICIÓ DE LÍMIT: Complexitat del solar. Topografia extrema, túnels de metro, etc. Falla històrica.

3. DE CANTONADA: Av. De Vallcarca: secció tancada-secció oberta. Edifici com a imatge d’una pendent. Edifici com a infraestructura.

4. REESCALAR: El volum total. Fer-lo aparèixer com una successió de tres edificis que pugen per la pendent i sostenen el carrers d’Avinguda Vallcarca i República Argentina.

5. DOBLE ESCALA: Els tres edificis tenen l’amplada d’un habitatge (6 metres) i també la longitud (70 metres) d’una peça urbana. Els interblocs tenen les amplades dels corredors de distribució. Estan oberts a les puntes.

6. POUS DE LLUM: Interiorment els corredors es tallen amb un sistema de patis de llum zenital.

7. SÒLIDS: Austers en colors i textures. Grisos setinats i jaspijats, blans mats i llisos i totxos marrons i negres. Grocs ceràmics texturitzats en els vestíbuls i els aparcaments. La paleta de colors es completarà més tard amb els vermells dels talussos i els verds de la vegetació del parc.

8. OBERTURES: Un marc negre de 0.8X2.1 homogèniament repartits pels vanos de la façana. Podríem llegir-los com una col•lecció de finestres com a portes, algunes d’elles agrupades i altres disperses o col el craquejat de les pintures d’un llenç. Les finestres tenen unes vistes de llarga distància inusuals a Barcelona. Des dels interiors, com les finestres els vaixells, es compensa aquesta visió llarga amb un frame negre.

9. RECTIFICACIONS: en negre de les finestres per aconseguir correccions de volum o alineació. També les utilitzem per a esborrar parts de l’edifici.

HABITATGE I CONSTRUCCIÓ

ESTANDARITZACIÓ

Ús d’elements estandarditzats i repetitius, però aplicats de manera flexible-opcional: PACK, unitat constructiva apta per a prefabricar, per la repetició d’elements i la claredat, mida i simplificació dels encadellaments.

PACK-CUINA: compacte compost de mobiliari + equipament + instal•lacions.

PACK-FINESTRA: compacte compost de llinda-brancal-ampit en formigó prefabricat + fusteria d’alumini amb fulles corredisses + protecció radiació solar.

PACK-SERVEIS: concentració de les instal•lacions, vinculant-les als serveis de l’habitatge (cuina, banys, rentador interior opcional). Mitjançant una safata, on les conduccions són registrables, es connecta tot l’habitatge. És un model industrial, fàcil de reparar i amb màxima flexibilitat d’ús.

FLEXIBILITAT

Catàleg de sistemes constructius opcional; elecció en funció de la relació temps/cost/qualitat:

prefabricació total / prefabricació de la façana / construcció convencional // en tot cas modulació, simplicitat, repetició

MINIMITZACIÓ DEL MANTENIMENT

Materials durables i sense manteniment per a tancaments i divisions interiors: maó, bloc de formigó, terratzo, gres,..

Reducció de superfícies enguixades i/o pintades, especialment en els espais comuns.

Coberta plana ventilada amb paviment flotant i coberta verda (protecció de les membranes impermeables).

Fusteria exterior d’alumini amb fulls corredisses, d’elevada estanquitat a l’aire (classe A-2. A-3).

Proteccions solars exteriors integrades en el pack-finestra.

Xarxes d’instal•lacions concentrades, vistes i registrables en tot el seu recorregut. Instal•lació elèctrica i telefònica fàcilment ampliable i adaptable a l’usuari.

Divisions interiors superposades al paviment (possibilitat de canvis de distribució).

SOSTENIBILITAT

Orientació dels habitatges a Est i Oest. Façana amb inèrcia tèrmica que proporciona protecció i possibilita l’estalvi energètic. Els apartaments tenen totes les estances exteriors i ventilació creuada.

Coberta: captadors solars (energia fototèrmica) per al preescalfament d’aigua sanitària i de calefacció. L’altra part de la coberta és ecològica-solarium.

Tractament dels cabals d’aigua en tots els punts de subministrament. Aparells sanitaris de baix consum.

Ascensors de baixa despesa energètica.

Ús de pintures ecològiques interiors i exteriors, i de fustes d’origen controlat.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Avda. Vallcarca nº 105
Barcelona
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
 • Mercè Berengué
 • José Miguel Roldán
 • Roldán + Berengué Arquitectes
Promotor
 • Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Contratista
 • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
 • Encarna García Ramiro
 • Jordi Darder
 • Pedro Pegenaute
 • Jordi Puig
 • Javier Mateos
 • Manel Comas
 • Javier Monte
 • Annick Branders.
 • Vicenç Sanz