Premios

31 Habitatges d´HPO a Pallejà

El solar limita a tres carrers molt diferents entre ells el carrer principal de Pallejà, Avinguda Prat de la Riba, un carrer perpendicular i en pendent, carrer Nubiola i el carrer de l'Atlàntida, paralel al principal, més estret i situat a una cota més baixa .

Responent a la importància d'aquests carrers i de les edificacions veïnes, el projecte s'organitza en dos volums que esgoten l'alçada màxima edificable en cada carrer fent visible el seu desencaix en la façana del carrer perpendicular.

Tenint en compte aquestes característiques i la densitat de l'edificació s'ha optat per crear un pati únic central.

Per tal de que tot i tenir desnivell entre els dos carrers els forjats dels dos volums estiguin al mateix nivell el local comercial fa 5 metres d'alçada ( altell de 2.5m ).El desnivell entre els dos carrers permet que els habitatges rebin molta de llum de l'interior del pati. Aquest pati pot tenir vegetació i així crear una ambient més fresc i natural.

Dos nuclis permetem accedir des de el pati als habitatges. L'organització proposada també permet la possibilitat de què s'opti per la possibilitat d'accedir als habitatges amb un sòl nucli i una passera central.

Un dels nuclis de comunicacions verticals s'ha col·locat en la zona de pati, com una grapa entre els dos edificis, donant accés a quatre habitatges per planta; l'altre nucli es col·loca aprop de l'accés del carrer per donar accés als altres quatre habitatges.

Els habitatges s'organitzen en la zona de dia, que dona al carrer i la zona de nit al voltant del pati. Els serveis es situen en la part central de l'habitatge per tal de no restar llum de façana exterior i pati a la resta de l'habitatge. Aquesta situació també permet la millor adaptació de l'habitatge a les irregularitats geomètriques que presenta el solar.

Degut a la condició urbana del solar es vol que el material de la façana tingui a veure amb l'entorn per aquest motiu s'escull el maó vist, material utilitzat pràcticament per tots els habitatges de l'entorn.

Els balcons és un altre element que marca la imatge de la zona.

Es proposen elements de lames permeten el control solar : són elements que es disposen en franges horitzontals en el voladius dels balcons. Aquestes lames són de fusta i donen una continuitat textural al mur de totxana i a la vegada contrasta, la seva lleugeresa, amb el massis del mur. (veure alçats)

La planta baixa de l'avinguda Prat de la Riba té un local comercial de 226 m2 útils (248.10 m2 construïts) amm un altell.

El soterrani disposa de 31 places d'aparcament, amb un accés amb ascensor i una escala amb entrada exclusiva desde el carrer.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ Prat de la Riba; C/ Atlántida
Pallejà
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Anna Codina i Ramells
  • Anna Codina i Associats, SLP
Promotor
  • IMPSOL
Contratista
  • Construcciones Alfonso Ruiz S.A
Otros técnicos
  • Modest Mor i Paris
  • Azarq arquitectura
  • Consulting oficina tècnica Lluís J. Duart S.L.P