Premios

25 Habitatges a la Rambla Volart de Barcelona

El solar on es troba aquest edifici pertany al terra generat per l´ajust i ampliació del traçat de la Rondadel Guinardó de Barcelona. Com a resultat, els solars fruit d´aquest procés són més be estrets i amb una geometria complexa.

En aquest cas, el solar es troba situat completant el front de la Ronda del Guinardó de l´illa situada entre els carrers de Rambla Volart i del Villar. Es tracta d´un solar irregular amb una ampla façana central i dos façanes laterals estretes i amb un gran desnivell en el sentit curt.

L´edifici aprofita aquest desnivell per generar l´accés a través de la planta soterrani, a la que és possible accedir a peu pla des del nivell del carrer, alliberant així la planta baixa, en contacte amb la Ronda Guinardó, per a locals comercials.

El programa principal d´habitatge protegit es situa a les plantes pis en un esquema de cinc pisos per planta, amb un sol nucli de comunicacions verticals, als quals s´accedeix mitjançant passarel•les exteriors disposades en el pati interior de l´edifici.

Cadascun dels habitatges, de quatre, tres i dos habitacions, disposa d´una cuina amb safareig, amb connexió directa al balcó i amb zona d´estendre protegida de vistes que, a més ajuda a la composició exterior de la façana.

El volum es treballa com una peça principal blanca i rectangular que s´adhereix als edificis amb els que comparteix mitgera mitjançant uns elements lleugers de lames d´alumini que protegeixen, a la vegada, els elements de comunicació vertical i els safarejos. A sobre d´aquesta peça preponderant, es practiquen unes obertures que unifiquen, en un únic buit que genera ritme d´ombres y profunditat a la façana, les necesitats d´il•luminació, de vistes i de ventilació a la sala, cuina i safareig.

La resta de les finestres es treballen enrasades a l´exterior per no debilitar el plànol de la façana i potenciar la imatge dels buits principals.

Al final, la imatge de l´edifici no evidencia que es tracti d´habitatges de protecció oficial de baix pressupost. Es postra elegant comparada amb les edificacions veïnes.

Finalista
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2007
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Rambla Volart nº 74-78
Barcelona
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Sergi Balaguer
  • Lluís Alonso
  • Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats
Promotor
  • REGESA
Contratista
  • EDISAN
Otros técnicos
  • Xavier de Vera
  • Jordi Planelles