Premios

35 Habitatges de Lloguer Protegit al carrer Mallorca de Terrassa

El passat mes de juny GMG va finalitzar la construcció d'un edifici plurifamiliar de protecció oficial de lloguer per a joves, promogut per la Fundació Habitatge Lloguer de Caixa Terrassa.

L'edifici, situat al carrer Mallorca 59, cantonada amb el carrer de Maria Auxiliadora de Terrassa, s'ha construït en un solar propietat de l'Ajuntament sobre el que s'ha constituït un dret de superfície de 63 anys a favor d’aquesta fundació.

L’edifici consta de 35 habitatges d’un i dos dormitoris amb aparcaments i trasters, i també s'ha previst un aparcament de bicicletes a la planta baixa i un jardí comunitari amb espai per a jocs infantils.

GMG ha plantejat una vegada més un projecte sostenible, dissenyant i calculant un edifici de bon comportament energètic, de baix manteniment i amb un òptim rendiment entre cost i prestacions. El cost mig de construcció ha estat de 712 €/m2 i la relació entre la seva superfície útil i construïda ha assolit un excel·lent 79%.

La distribució en passeres fa possible accedir als 35 habitatges amb un únic nucli d'escala exterior, abaratint els costos implícits dels espais comunitaris i concentrant els recursos d'aïllament i acabats en els espais realment habitables. S'ha instal·lat un sistema centralitzat de producció de calefacció i aigua calenta a partir d'una caldera de gas d'alta eficiència, de col·lectors solars d'una capacitat d'acumulació majorada i d'un sistema de distribució amb intercanviadors de plaques i comptadors individuals per a cada habitatge que a més farà possible la gestió energètica de l'edifici, reduint la tarifa energètica dels inquilins. Tots els habitatges disposen d'un sistema de renovació d'aire amb recuperadors de calor i estenedors propis que reduiran el consum energètic.

Per aïllar l'edifici s'ha embolcallat amb un sistema d'aïllament tèrmic exterior Sto Therm de 8 cm de gruix, utilitzant plaques de poliestirè NEOPOR que contenen grafit. D'aquesta manera, s'ha aconseguit una transmitància tèrmica mitjana de 0.26 W/ºCm2 el que suposa un augment de més del 100% respecte de l'aïllament tèrmic exigit pel Codi Tècnic de l'edificació. El consum energètic per a calefacció de l’edifici s’estima en uns 31 kW-h/m² any el que suposa una reducció del 45 % sobre la mitjana actual en edificis residencials d’obra nova.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda plurifamiliar de promoción privada.

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-11-16

Fecha del certificado final de obra 2012-06-29

Dirección carrer Mallorca, 59 cantonada Maria Auxiliadora, 157
TERRASSA
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • ENRIC GARCÉS IBORRA
  • TONI MAS BALLESTER
  • GMG Plans i Projectes, SLP
Promotor
  • FUNDACIÓ HABITATGE LLOGUER DE CAIXA TERRASSA
Contratista
  • CONSTRUCCIONS BALDÓ, SA
Otros técnicos
  • ANTONI GIMÉNEZ CARNÉ