Premis

35 Habitatges de Lloguer Protegit al carrer Mallorca de Terrassa

El pasado mes de juny GMG va finalitzar la construcció d'1 edifici plurifamiliar de protecció oficial de lloguer per a joves, promogut per la Fundació Habitatge Lloguer de Caixa Terrassa. L'edifici, Situat al carrer Mallorca 59, cantonada con el carrer de Maria Auxiliadora de Terrassa, s'a construit en un solar Propietat de l'Ajuntament sobre el qual s'a constituit 1 Dret de superfície de 63 anys a favor d ' AQUESTA fundació. L'edifici consta de 35 Habitatges d'1 i 2 dormitoris AMB Aparcaments i trasters, i también s'a PREVIST 1 aparcament de bicicletes a la planta baixa i 1 jardí comunitari AMB espai per a jocs infantils. GMG ha plantejat El sol · licitant més 1 projecte sostenible, dissenyant i calculant 01:00 edifici de bon Comportament energètic, de baix Manteniment i AMB 1 Òptim Rendiment entre cost i prestacions. El cost mig de construcció ha Estat de 712 € / m2 i la relació qualit entre su superfície útil i construïda ha assolit 1 Excel·lent 79%. La distribució en passeres fa possible Accedir ALS 35 Habitatges AMB 1 ÚNIC Nucli d'escala exterior, abaratint a els costos implícits dels espais comunitaris i concentrant a els recursos d'Aïllament i Acabats a els espais realment habitables. S'a instal·lat un sistema centralitzat de producció de calefacció i aigua calenta a partir d'una caldera de gas d'alta eficiència, de Collectors solars d'1 Capacitat d'acumulació majorada i d'un sistema de distribució AMB intercanviadors de plaques i Comptadors individuals per a cada habitatge que més fara possible la gestió energètica de l'edifici, reduint la tarifa energètica dels inquilins. Tots els Habitatges en disposen d'un sistema de renovació d'aire AMB recuperadors de calor i estenedors propis que reduiran el consum energètic. Per aillar l'edifici s'a embolcallat AMB un sistema d'Aïllament tèrmic exterior Sto Therm de 8 cm de gruix, utilitzant plaques de poliestirè NEOPOR QUE CONTENEN grafit. D'AQUESTA manera, s'a aconseguit una transmitància tèrmica Mitjana de 0.26 W / ºCm2 què suposa 1 Augment de més del 100% respecte de l'Aïllament tèrmic Exigit paper Codi Tècnic de l'edificació. El consum energètic per a calefacció de l'edifici s'estima en uns 31 kW-h / m² any el que suposa 1 Reducció del 45% sobre la Mitjana actual a edificis restaurats Residencials d'obra nova.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada.

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-11-16

Fecha del certificado final de obra 2012-06-29

Dirección carrer Mallorca, 59 cantonada Maria Auxiliadora, 157
TERRASSA
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • ENRIC GARCÉS IBORRA
  • TONI MAS BALLESTER
  • GMG Plans i Projectes, SLP
Promotor
  • FUNDACIÓ HABITATGE LLOGUER DE CAIXA TERRASSA
Contractista
  • CONSTRUCCIONS BALDÓ, SA
Otros técnicos
  • ANTONI GIMÉNEZ CARNÉ