Termes d'ús

1.Objecte

Les presents condicions generals d'ús (d'ara endavant, “condicions generals d'ús”) regulen l'ús del portal web www.premiosdearquitectura.es ("portal web") de premis d'arquitectura, sl amb domicili social al carrer Sant Pelegrí nº 32, 2º 1ª, 08301 Mataró. Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, tom 42707, foli 0001, fulla 415160, CIF B-65609257 (d'ara endavant “premiosdearquitectura.es”)

Aquest portal web està dirigit principalment a usuaris residents en Espanya. premiosdearquitectura.es no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui íntegrament o parcialment. si resideixes o et trobes domiciliat en qualsevol altre lloc i decideixes accedir i/o utilitzar aquest portal web ho faràs sota la teva pròpia responsabilitat i risc i hauràs d'assegurar-te que tal accés i/o utilització compleix amb la legislació local aplicable, no assumint premiosdearquitectura.es responsabilitat alguna que es pugui derivar d'aquest accés.

En accedir i utilitzar el portal web reconeixes que has llegit i acceptat aquestes condicions generals d'ús i et compromets a complir amb tots els seus termes i condicions. així mateix, reconeixes i acceptes que l'accés i ús del portal web estarà subjecte a les condicions generals d'ús que es trobin en vigor en el moment en què accedeixis al mateix. premiosdearquitectura.es es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús, així com qualsevol altre condicion general o particular que resulti d'aplicació.

Premiosdearquitectura.es anunciarà en el lloc web les modificacions o actualitzacions introduïdes i sol•licitarà dels usuaris afectats el seu consentiment a les mateixes. en tot cas, premiosdearquitectura.es et convida al fet que consultis les presents condicions generals d'ús de forma periòdica.

2. Continguts i serveis

A través del portal web, premiosdearquitectura.es ofereix diversos serveis relacionats amb la publicació i gestió de tots els premis d'arquitectura, incloent, sense caràcter limitatiu, la publicació d'anuncis relacionats o no amb el món de l'arquitectura i la construcció, segons correspongui. la tramitació de sol•licituds d'avisos gratis per email, l'enviament dels nostres resums de notícies i/o del nostre butlletí de notícies i la inscripció per poder optar com a usuari registrat en els premis d'arquitectura o certàmens que en premiosdearquitectura.es es desenvolupin, així com a penjar continguts en el nostre Facebook.

mitjançant l'acceptació de les condicions generals d'ús, els usuaris que publiquin un obra/anunci en el lloc web manifesten i garanteixen que la informació publicada és lícita, veraç i que compten amb les autoritzacions pertinents que si escau siguin necessàries per a aquesta publicació en el cas de no ser els legítims titulars de l'empresa corresponent. així, premiosdearquitectura.es no es responsabilitza de la licitud o veracitat de la informació publicada pels usuaris registrats.

Premiosdearquitectura.es es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, la configuració i ubicació del portal web, així com les corresponents condicions d'accés i ús.

En la mesura en què així ho prevegi la normativa aplicable, premiosdearquitectura.es exclou tota responsabilitat pels continguts publicats o la informació abocada pels usuaris al portal web.

En aquells supòsits en què un usuari decideixi lliurement contactar amb un altre usuari o anunciant, ho farà pel seu propi compte i risc, excloent premiosdearquitectura.es qualsevol responsabilitat derivada de la relació entre tots dos usuaris o usuaris i publicitants.

Premis d’Arquitectura és una empresa de serveis informàtics destinada a les institucions convocants de certàmens, premis i mostres d’arquitectura.

Premis d’Arquitectura te la voluntat de promocionar l’arquitectura des del filtres de qualitat dels propis certàmens, fent-la més visibla a la xarxa dins un únic portal web, gràcies a les noves tecnologies de la informació.

Premis d’Arquitectura s’adequa a cadascuna de les entitats convocants, empreses i institucions públiques i privades, facilita l’organització i el desenvolupament dels premis, modernitza els processos de manera telemàtica: convocatòria, inscripció, presentació de documentació, material pels jurats, premis d’opinió, resolució dels premis, valoració de l’obra, millorant així tots els canals de comunicació en cadascuna dels fases o estats dels certàmens.

En resum aquests són els nostres serveis generals

1. Plataforma web de gestió integrada de premis d'arquitectura: www.premiosdearquitectura.es

2. Sistema d'inscripció: dades de l'obra, geolocalització, documentació gràfica de quatre arxius PDF i vuit imatges, autors de l'obra (arquitectura, promotor, constructor, altres tècnics i industrials)

3. Sistema de visualització: espai propi dels usuaris per a la gestió de les seves dades personals i obres presentades en www.premiosdearquitectura.es. Visualització de les obres presentades, de la informació referent a la convocatòria de premis i dels usuaris de www.premiosdearquitectura.es

4. Sistema de publicitat: creació de bàners generats de forma telemàtica pels propis usuaris mitjançant un correu electrònic enviat a les empreses que han participat en l'obra.

5. Aplicacions de generació de documentació per a les exposicions i publicacions: sistema telemàtic de transformació de dades en www.premiosdearquitectura.es per a la creació de plafons per a exposicions i creació de publicacions vàries de manera automàtica amb plantilla.

6. Aplicació d'eines web per al jurat: espai propi del jurat en www.premiosdearquitectura.es per a la gestió de la documentació presentada i per realitzar votacions telemàtiques.

3. Ús del portal web

L'accés a determinats serveis del portal web estarà subjecte al previ registre mitjançant l'emplenament del corresponent formulari (“formulari de registre”). premiosdearquitectura.es es reserva el dret d'acceptar o rebutjar lliurement la teva sol•licitud de registre. en tot cas, les dades que introdueixis en el formulari de registre hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment.

Reconeixes i acceptes que l'accés i ús al portal web i/o dels serveis inclosos en el mateix de manera lliure i conscientment, sota la teva exclusiva responsabilitat. premiosdearquitectura.es no serà en cap cas responsable de l'ús que poguessis fer del portal web o els serveis, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

Et compromets a fer un ús adequat i lícit a la pàgina web i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic

en concret, hauràs d'abstenir-te de (i) fer un ús no autoritzat o fraudulent del portal web i/o dels serveis; (ii) accedir o intentar accedir a recursos restringits del portal web; (iii) utilitzar el lloc web i/o els serveis amb finalitats o efectes il•lícits, il•legals, contraris a l'establert en les presents condicions generals d'ús, a la bona fe i a l'ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del portal web; (iv) provocar danys en el lloc web, o en els sistemes dels nostres proveïdors o de tercers; (v) introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sisteme físic o lògic que sigui susceptibles de provocar danys en els sistemes de premiosdearquitectura.es, dels seus proveïdors o de tercers, intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de premiosdearquitectura.es, tercers proveïdors i altres usuaris; (vii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que comptis amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès; (viii) suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets d'autor i altres dades identificatives de premiosdearquitectura.es o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts; (ix) obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la teva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en internet per no comportar un risc de dany o inutilització del portal web i/o dels serveis.

4. Drets de propietat intel•lectual i industrial

Reconeixes i acceptes que tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts i/o qualssevols altres elements inserits en el lloc web (incloent, sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo), pertanyen a premiosdearquitectura.es i/o a tercers, excepte disposició en contrari en les presents condicions generals d'ús.

Premiosdearquitectura.es t'autoritza a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al teu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que s'indiqui l'origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o marques registrades (tm) dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació o alteració

qualsevol altre ús o explotació de qualsevol contingut i/o altres elements inserits en el lloc web diferents dels aquí expressament previstos estarà subjecte a l'autorització prèvia de premiosdearquitectura.es o del tercer titular dels drets afectats.

5. Enllaços

El lloc web pot incloure enllaços i eines de cerca que permeten accedir a llocs web de tercers. aquests elements es facilitaran únicament a l'efecte de referència. en tot cas es recomana consultar els termes i condicions d'ús i les polítiques de privacitat dels llocs web de tercers als quals s'accedeixi, si escau, a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Si ben premiosdearquitectura.es únicament facilita enllaços a aquells llocs web que, al seu lleial saber i entendre, compleixen amb la legislació aplicable, premiosdearquitectura.es no aprova ni controla els continguts d'aquests llocs web i/o qualssevol modificacions dels mateixos, i exclou expressament tota responsabilitat per qualsevol dany que pogués derivar-se de l'accés, ús o impossibilitat d'ús, per part dels usuaris, de qualsevol lloc web amb el qual s'hagi establert un enllaç o del contingut del mateix.

6. Establiment d'enllaços al portal web i framing

Pots establir un enllaç des del teu lloc web a la pàgina principal del portal web, actualment situada en premiosdearquitectura.es, sempre que t'hagis registrat com a usuari o siguis una empresa anunciant, mitjançant el formulari de registre.

Sense perjudici de l'anterior, si desitges establir un enllaç amb pàgines diferents a la pàgina principal del portal web, tals com a pàgines o seccions internes o subsidiàries del portal web que es trobin en nivells per sota de la pàgina principal del portal web ("enllaç en profunditat") o treure i presentar contingut del portal web en un altre pàgina web ("emmarcat” o “framing"), hauràs de sol•licitar expressament i per escrit el consentiment de premiosdearquitectura.es a aquestes activitats dirigint-te a premiosdearquitectura sl, admin@premiosdearquitectura.es i facilitant-nos la següent informació: (a) el teu nom, telèfon, (b) el nom de la teva companyia, (c) la(s) adreça(és) del portal web on apareixerà el proposat enllaç en profunditat o emmarcat i (d) detalls específics de l'enllaç en profunditat o emmarcat contemplats, incloent el contingut de l'assetjo web amb el qual desitges establir l'enllaç en profunditat o emmarcat.

Sense perjudici de l'anterior, no podràs enllaçar el lloc web amb cap lloc web que contingui, entre uns altres, continguts, temes, noms, materials o informació inadequats, difamatoris, obscens, indecents, que atemptin contra la joventut i la infància o il•lícits, ni materials o informació que vulnerin qualssevol drets de tercers, incloent drets de propietat intel•lectual, propietat privada o privacitat.

7. Continguts publicats pels usuaris en la nostra home, tuiter o facebook

Premiosdearquitectura.es posa a la disposició dels usuaris i anunciants espais lliures i gratuïts com tuiter, facebook i home amb la finalitat de que els mateixos puguin abocar opinions i continguts sobre temes relacionats que puguin resultar interessants pels altres usuaris.

Els usuaris són els únics responsables del contingut dels missatges electrònics que enviïn en aquests espais dins del portal web.

En tot cas, i a mers efectes enunciatius, a l'usuari li estarà prohibit enviar continguts que: (i) de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques; (ii) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, degradants, difamatòries o violentes; (iii) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o accedir a productes, elements, missatges i/o actes delictius, violents, pornogràfics o degradants; (iv) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut; (v) es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària; (vaig veure) siguin contraris al dret a honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; (vii) constitueixin publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial; o (viii) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees contràries a la moral, l'ordre públic o els bons costums.

8. Reserva de dret de retirada

Si bé no tenim responsabilitat ni assumim obligació alguna de revisió dels continguts publicats pels usuaris en el lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, els anuncis, continguts en espais d'opinió, etc.) ni tampoc pels continguts de les pàgines web a les quals es pugui accedir des del lloc web, ens reservem el dret a retirar o bloquejar l'accés a aquests continguts sota sospita que eventualment poguessin ser il•lícits o lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització i per descomptat en aquells casos en què tinguem coneixement efectiu d'això, ja sigui per resolució judicial, ordre administrativa o per qualsevol un altre mitjà.

9. Exclusió de garanties i responsabilitat

Premiosdearquitectura.es no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal web. en conseqüència, premiosdearquitectura.es no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat a l'assetjo web; (ii) la interrupció en el funcionament del portal web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, centres de dades, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs del seu funcionament; i (iii) altres danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de premis d'arquitectura sl

amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus en el lloc web, premiosdearquitectura.es utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix en el lloc web. No obstant això, premiosdearquitectura.es no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a premiosdearquitectura.es que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. en conseqüència, premiosdearquitectura.es no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Premiosdearquitectura.es adopta diverses mesures de protecció per protegir el lloc web contra atacs informàtics de tercers. no obstant això, premiosdearquitectura.es no garanteix que tercers no autoritzats no puguin conèixer les pàgines del portal web que visita l'usuari, així com tampoc les condicions, característiques i circumstàncies en les quals l'usuari visita el lloc web. en conseqüència, premiosdearquitectura.es no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest accés no autoritzat.

10. Confidencialitat

Premis d'arquitectura sl manifesta i garanteix que realitzarà en tot moment el seus millors esforços per mantenir la màxima confidencialitat i privacitat de les dades personals aportades pels usuaris, i garanteix que en cap cas se cedirà aquesta informació a terceres empreses alienes a premiosdearquitectura.es o a altres persones sense el previ consentiment dels usuaris, tret que intervingui requeriment legal o judicial.