Què fem?

Premis d’Arquitectura té la voluntat de promocionar l’arquitectura des dels filtres de qualitat dels propis certàmens, fent-la més visible a la xarxa dins una única plataforma web, gràcies a les noves tecnologies de la informació.

Premis d’Arquitectura s’adequa a cadascuna de les entitats convocants, empreses i institucions públiques i privades, facilita l’organització i el desenvolupament dels premis, modernitza els processos de manera telemàtica: convocatòria, inscripció, presentació de documentació, material pels jurats, premis d’opinió, resolució dels premis, valoració de l’obra, millorant així tots els canals de comunicació en cadascuna de les fases o estats dels certàmens.

Organització de la base de dades en entorn web de totes les edicions.

La integració de sistemes i processos permet a Premis d’Arquitectura crear una base de dades de totes les edicions dels premis.

Serveis per a la gestió en tot el procés dels premis.

Proporciona d’una manera integral una plataforma telemàtica de serveis per a tot els processos dels certàmens.

Automatitza els processos: des de la presentació de la documentació fins al seu tractament dins el portal i les seves aplicacions.

Simplifica i modernitza la inscripció fet de forma telemàtica.

Facilita el control del gestor per garantir la correcció de les inscripcions, generar llistats tot filtrant-los segons les especificacions del cercador: segons modalitat o categoria de participació, àmbit territorial, valoració d’obra: finalistes, mencionats i premiats, a partir de qualsevol camp de la base de dades.

Modernitza i automatitza la gestió de pagaments a través d’un sistema telemàtic per a les quotes d’inscripció.

Millora la visibilitat de la informació per al jurat, des de la sostenibilitat dels processos. El jurat podrà estudiar l’obra presentada des de qualsevol indret i en qualsevol moment.

Incrementa la participació dins la xarxa amb la valoració de les obres presentades des dels premis d’opinió o votació popular, amb els criteris que cadascun dels certàmens creguin més adequats a la seva identitat.

Augmenta la visibilitat de tota l’obra presentada amb l’arxiu de la base de dades completa.